(StudentTorget.no):

Det er skremmende at nesten 10 000 studenter fortsatt er usikre hvor de skal bo to uker etter studiene deres startet. Fokuset til alle studentene burde være på undervisningen og ikke på boligjakten, sier leder av Norsk Studentorganisasjon Mats Johanssen Beldo.

Det har fra regjeringen sin side vært tildelt tilskudd til rekordmange studentboliger, køtallene viser likevel at behovet for flere studentboliger fortsatt er stort. NSO er glade for at det er varslet en gjennomgang av tilskuddet til studentbolig og mener at det statlige tilskuddet skal være på 50 % av byggekostnaden. Vertskommuner kan bidra til fortgang i byggingen ved tilgjengeliggjøring av tomter og raskere saksbehandling.

– Vi frykter at det er studenter som dropper ut av studiene sine fordi de ikke finner et sted å bo som de har råd til å betale for. Studentene i Norge forventer at regjeringen fortsetter satsningen og at det i statsbudsjettet til høsten kommer nye 3000 studentboliger, sier Beldo.

Køtallstatistikken del 2 til Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnadene i Norge er blitt gjennomført rundt samme dato (21 -16. august) i 2016. Under vil dere finne årets tall som er rapportert inn fra norske samskipnader til NSO uke 34 2017.

 

Antall studenter i boligkø, høsten 2017

 

Studentsamskipnad Køtall runde 1 køtall runde 2
Agder  290 131
Vestlandet* 666 480
Innlandet** 472 263
Indre Finnmark 0 0
Studentinord 220 50
Norges arktiske 1593 1235
Oslo og Akershus
6622
5328
Molde
40
30
Stavanger
233
258
Volda***
88
62
Sørøst-Norge 1058 1002
Gjøvik, Ålesund og Trondheim 697 503
Østfold 73 107
Ås
280
200
Total 12332 9649

 

*Studentsamskipnaden på Vestlandet består av tidligere studentsamskipnad i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane.
**Studentsamskipnaden i Innlandet består av tidligere studentsamskipnad i Hedmark og Oppland.
***Studentsamskipnaden i Volda er tidligere studentsamskipnaden i Sunnmøre.