(StudentTorget.no):

I dag kom SSBs leiemarkedsundersøkelse for 2017. Den viser at leieprisene fortsetter å øke, spesielt i Oslo. Gjennomsnittsleien for en ettroms er på landsbasis 7150 kr i måneden. Dette er en økning på 320 kroner fra 2016. Til sammenlikning øker studiestøtten med omtrent 190 kr til neste år. Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymret for utviklingen.

– Studentene er avhengige av rimelige og trygge leieboliger rundt om i landet. Blir det dyrere å bo må vi jobbe mer i tillegg til studiene, og det er en uheldig utvikling, uttaler leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Mats J. Beldo.

NSO mener at studentøkonomien må styrkes både med økning i studiestøtten og med bygging av flere studentboliger. Samtidig er de bekymret for at økte leiepriser kan føre til at studenter velger boliger med lavere standard på sikkerhet enn anbefalt.

– Alle studenter må kunne ha råd til å bo i trygge boliger, vi kan ikke få en situasjon hvor lav studiestøtte og høye leiepriser går på helsa løs, og nå forventer vi at det nye stortinget setter studentøkonomi som en av sine viktigste saker i denne perioden, avslutter Beldo.

 

Leiepriser i de største studentbyene:

 

Gjennomsnittlig månedlig leie 1 rom Gjennomsnittlig månedlig leie 2 rom
Hele landet 7150,- 8450,-
Oslo 8160,- 10 710,-
Trondheim 6990,- 8960,-
Bergen 5920,- 8530,-
Stavanger  - 8160,-