(StudentTorget.no):

NSO mener at nedgangen i antall studenter på venteliste viser at satsningen på studentboliger hjelper, men at det fortsatt er et stort behov for økt bygging av studentboliger.

– Det er bra at færre studenter er i studentboligkø. Over 10 000 studenter som venter på studentboliger i studiestarten er allikevel alt for mange. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og faget ditt, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder av NSO Håkon Randgaard Mikalsen.

Regjeringen har prioritert studentboliger over tid, og i år er det færre studenter i studentboligkø. NSO mener allikevel at behovet er større enn det som bygges i dag, både fordi køtallet fortsatt er veldig høyt og på grunn av studentveksten.

– Behovet for flere studentboliger er fortsatt veldig stort. Hvis regjeringen og Stortinget fortsetter å øke antall studieplasser, må de også øke byggetakten de neste årene. Vi må kunne konsentrere oss om studiene og ikke om å finne et sted å bo, selv om vi blir flere studenter, avslutter Mikalsen.

Køtallstatistikken til Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnadene i Norge er blitt gjennomført rundt samme dato (9.-12. august) hvert år siden 2010. Under vil dere finne årets tall som er rapportert inn fra norske studentsamskipnader til NSO 9. august 2018.