(StudentTorget.no):

De siste fire årene har det blitt bevilget penger til bygging av 2 275 studentboliger årlig. Men, over flere år har ikke studentsamskipnadene klart å bygge like mange studentboliger som de har fått penger til. Grunnen er at tilskuddssatsene og kostnadsrammene har vært for lave.

 

Derfor har nå regjeringen økt rammene og satsene, og tilskuddene skal også prisjusteres fremover. Dette skal bidra til at det blir enklere for studentsamskipnadene å få satt i gang byggeprosjektene sine – og dermed få tatt igjen etterslepet fra tidligere år.

 

– Studentboliger er et av de aller viktigste studentvelferdstiltakene vi har. Dette skal sikre enda flere studenter et rimelig og godt botilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

Hun forklarer at økte kostnadsrammer, den kostnaden utbygger må holde seg innenfor per hybelenhet, vil sikre bedre samsvar med faktiske byggekostnader.

 

– Og økte tilskudd per hybelenhet vil bidra til at de ikke skal bli for dyre å leie for studentene, sier Nybø.

 

Regjeringen signaliserte i budsjettsalderingen for 2018 at det kan åpnes for flere studentboliger i 2019, som følge av nylig oppdaterte tall fra Husbanken. På svar fra Stortinget har statsråd Nybø opplyst at det er rom for å øke tilsagnsfullmaktene med 1 200 ekstra boliger.

 

LES OGSÅ: Her skal de nye studentboligene bygges

Klikk her for å se studentrabatter i Norge


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: