(StudentTorget.no)

Jeg mener universiteter, høyskoler og institutter skal være i front når det gjelder å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette gjelder også studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Hun lanserte det nye forslaget om å gjøre studentboligene enda grønnere da hun møtte opp på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 15. januar.

Nybø har nylig fått rapporten fra den nasjonale arbeidsgruppen som har gjennomgått systemet vårt for forvaltning av tilskudd til studentboligbygging. Bakgrunnen var at tross rekordhøye bevilgninger til nye studentboliger, stoppet for mange av byggeprosjektene opp. Nå skal rapporten ut på høring.

– Jeg kommer til å sende et ekstra forslag med på den høringen: At klimaavtrykk skal vektlegges som et kriterium når det skal vedtas hvilke av prosjektene som skal få tilskudd, sier Nybø.

I rapporten foreslår arbeidsgruppen blant annet dette:

 

  • At studentsamskipnader og studentboligstiftelser fortsatt skal være hovedaktører for studentboligbygging.
  • En ny modell for tilskudd til studentboligbygging. Modellen skal ivareta mange av fordelene ved en fast kostnadsramme og samtidig gi rom for variasjoner i tomtekostnader og markedsmessige, miljømessige og prosjektrelaterte forhold.
  • En rekke tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen innen studentboligbygging og –forvaltning, samt for å forbedre kvalitet og tempo i prosjektgjennomføringen.

 

– Studentboliger er et av de aller viktigste studentvelferdstiltakene vi har. Men skal vi få fart på byggingen av nye boliger, trenger vi et oppdatert rammeverk som legger best mulig til rette for dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen og stortingsflertallet har de siste fire årene i snitt mer enn fordoblet satsingen på studentboliger sammenlignet med tidligere år. I 2019 skal det bygges 3 400 studentboliger, 1200 flere enn de 2200 som allerede lå inne i statsbudsjettet. Og det er allerede vedtatt at tilskudd og kostnadsramme skal indeksreguleres hvert år heretter.

Rapporten vil bli sendt på høring i slutten av januar.