(StudentTorget.no):

I august kunne vi lese at over 10.000 studenter fortsatt sto i kø for å få studentbolig ved studiestart. Til tross for en økt satsing på bygging av studentboliger de siste årene, er det altså fortsatt et skrikende behov for flere studentboliger.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen i flere år, og i år har de bevilget penger til å bygge hele 3 400 studentboliger.

– Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.

 

Samskipnad Studiested Prosjekt Antall studenthybler
SiM Molde Molde Cam 3 65
SiVolda Volda Heltne 2, tr 2 74
NNSE Oslo Utv Nordnorsk 162
SiT Gjøvik Røverdalen 228
Sammen Førde Vieråsen 19
SiÅs Ås Skogveien 650
NAS Tromsø Dramsveien 250