(StudentTorget.no):

Regjeringen har i år gitt nok midler til at studentsamskipnadene kan bygge hele 3.400 studentboliger. Men etter søknadsrunden er det kun gitt tilskudd til å bygge 1.448 nye studentboliger på syv steder i landet.

– Årets tildeling av studentboliger viser det studentene og studentsamskipnadene har sagt i flere år. Vi trenger et nytt regelverk, og vi trenger det nå! skriver Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

– Det er skuffende at studentsamskipnadene ikke har søkt om tilskudd til flere nye studentboliger, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder av NSO.

I tillegg til søknader om nye studenthybler fikk Kunnskapsdepartementet inn søknader om støtte til rehabilitering av 1.760 boenheter. I denne runden har de sagt nei til å støtte rehabilitering, opplyser forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på dette. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø.

NSO-lederen mener at studentsamskipnadene gir en klar beskjed om at de har utfordringer med rehabiliteringen av eksisterende studentboliger.

– Vi trenger en felles innsats fra statsråden, kommunene og studentsamskipnadene. Iselin Nybø må få fortgang i rapporten om tilskudd til studentboliger, slik at vi får et regelverk som er tilpasset dagens byggekrav. Når det er på plass må kommunene stille tomer til disposisjon, slik at studentsamskipnadene har et sted å bygge boliger. Da kan studentsamskipnadene søke om tilskudd og starte byggingen av sårt tiltrengte studentboliger, fortsetter Mikalsen.

 

 

I januar 2019 kom det en rapport der en arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger. Rapporten som nå er på høring, hvor det blant annet blir anbefalt en større endring i tilskuddsordningen og andre tiltak for å forenkle arbeidet med studentboligbygging.

– Vi krever at statsråd Iselin Nybø gjennomfører endringer i regelverket slik at det vil være mulig å bygge for årets tildelte sum og fortsette den offensive satsningen på studentboliger fremover, avslutter Mikalsen.