(StudentTorget.no):

Søker du en litt annerledes, men meningsfull studenttilværelse? I Horten kan studenter leie leiligheter i omsorgsboliger.

I 2017 fikk Braarudtoppen og Åsentunet omsorgsboliger dispensasjon fra Husbanken til å prøve ut modellen «unge og eldre under samme tak». Prosjektet gikk ut på å tilby to egne leiligheter til studenter. Studentene skulle flytte inn i et naboskap av beboere, som behøver økt trygghet, aktiviteter og sosialt fellesskap.

Ved å leie ut til studenter ønsket de å skape et mer dynamisk bomiljø, og ha en møteplass på tvers av generasjoner. Kanskje kan modellen utvikles til en nasjonal boform for studenter i fremtiden?

Siden den gang har Horten kommune og Husbanken fortsatt samarbeidet, og omsorgsboligene har til sammen hatt fire studenter boende hos seg. De nåværende leieboerne flytter ut dette semesteret. Da vil Braarudtoppen åpne dørene for to nye studenter, som kan fylle leilighetene og være en «god nabo» for beboerne.

Avdelingsleder på Braarudtoppen, Therese Løe, og hjelpepleier Jeanette Svensson, forteller hvordan modellen fungerer og hvordan det er å ha studenter som leieboere.

 

Å bo på tvers av generasjoner

Jeanette har vært med helt fra starten av prosjektet. Hun forteller at det er inspirert av en boform som er lagt til omsorgsinstitusjoner i Nederland, Finland og USA.

Det er ikke helt likt, Braarudtoppen gjør ting på sin egen måte, men det er det samme fundamentet; Kan det å bo på tvers av generasjoner gi noe meningsfullt til både yngre og eldre?

– Tanken er at de unge kan ta med seg litt av det livet som er på utsiden, inn til beboerne i omsorgsboligene. Dette er beboere som har behov for trygghet, men også aktivitet, og de ønsker å være sosiale. De har fortsatt mye ressurser i seg, sier Jeanette.

 

Billigere husleie

Avdelingsleder Therese forteller at studentene har billigere husleie, mot at de bistår med cirka 30 timer frivillige aktiviteter i måneden. 

Underveis vil de få god oppfølging, og månedlige samtaler med Therese og Jeanette. Noen av timene blir satt opp etter avtale med studentene, mens mesteparten av tiden er fleksibelt til når det passer for studenten og beboeren.

De sender også ut aktivitetskalender hver måned til beboerne, hvor de setter opp aktiviteter studentene ønsker å tilby. I eksamensperioder tilrettelegger de oppgavene slik at studenter får tid til å lese.

 

Mange aktiviteter

Omsorgsboligene er fordelt på to hus, Braarudtoppen og Åsentunet. Studentene går imellom disse husene, og legger opp til aktiviteter og arrangementer, ut ifra beboernes ønsker og ressurser.

Det forventes ikke at studentene kun skal legge til rette for aktiviteter for store grupper.

– Noe kan fungere for én og noe annet kan fungere for ti, og da er ikke det ene bedre enn det andre. Alt er bra, det kan være veldig positivt med en til en kontakt også, sier Therese.

Hun har en lang liste over hva tidligere studenter har funnet på med beboerne.

– Det er alt mulig. Alt fra sykkelturer til biljardkvelder. Kjøre til kirken, og være med på gudstjenester. Gå på kino, se på julelysene i desember, eller bli med og kjøpe ett par sko. Ja, alt det som vi andre har anledning til å gjøre på egen hånd, sier Therese.

Jeanette legger til at studentene også har gitt god hjelp til elektroniske oppgaver i hverdagen.

– Det har det vært mye av. Det er eldre som bor her, og de er den generasjonen som bare har fått dette servert. Bankbrikker, ID og alt mulig, men de skal allikevel klare det selv, sier Jeanette.

Hun påpeker at de ikke ønsker at Braarudtoppen skal bli et sykehjem.

– Vi ønsker å holde beboerne friske så lenge som mulig.

 

 

Hvordan kan du bli leieboer på Braarudtoppen?

Når de skal søke nye studenter, kommer Braarudtoppen til å legge ut annonse på Finn.no. I tillegg har de et samarbeid med Bakkenteigen (Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold), hvor du også kan finne annonsen.

Studenter som søker på stillingen, vil bli tatt inn til en samtale med ansatte, og i tillegg representanter fra beboerrådet på Braarudtoppen.

 

 

– Fordi vi søker studenter som kan samhandle med beboerne, har vi tenkt at det er viktig at beboerrådet får hilse på og stille noen spørsmål, sier Therese.

– Under samtalen snakker vi litt, og hører hva studentene tenker. Vi vurderer også om studentene passer med hverandre, for de skal jo leve og fungere godt sammen, men det er bra om de ikke er for avhengige av hverandre, og kan være i omsorgsboligene alene også.

 

Frivillighet

Therese forteller at studentenes rolle skal baseres på frivillighet og gjensidighet. Studentene har billigere husleie, og ytrer frivillighet inn i omsorgsboligene på forskjellige plan.

Jeanette er enig. Hun påpeker at de ikke vil at aktivitetene skal oppfattes som jobb.

– Vi ønsker at det skal være nonsjalant, altså noe som faller naturlig. Du skal være «den gode naboen», sier Jeanette.

 

Alle utdanninger

Det eneste kriteriet de har for studentenes utdanningsvalg, er at de er studenter på Bakkenteigen, Universitetet i Horten. Utenom det, favoriserer de ingen utdanninger når de velger nye leieboere. De har tidligere leid ut til lærerstudenter, lektorstudenter, sykepleierstudenter og elitestudenter.

– Vi setter ingen begrensninger. Det handler om personen du er, heller enn hva du studerer. Det er klart at vi må se på erfaringen som er gjort, om det er visse studier som egner seg bedre enn andre, men vi ser nå ingen grunn til å favorisere ett studie fremfor ett annet, sier Therese.

– Du kan være full av omsorg selv om du holder på med økonomi, legger Jeanette til.

Hun forteller at beboerne tidligere har hjulpet til med studiene også. En av de tidligere studentene hadde historie som et emne, og fikk god hjelp av beboerne når hun skulle jobbe med eksamen.

– Hun intervjuet dem og fikk høre ekte historier. Jeg tror hun fikk god karakter også, sier Jeanette.

Følger det ekstra regler om ro og orden om man leier hos dere?

– Jeg tror ikke at studentene hos oss har satt bånd på seg i forhold til det å ha vorspiel eller nachspiel for eksempel, sier Therese.

Jeanette forteller at de må følge den vanlige norske loven for når det skal være stille, men ellers kan studentene gjøre som de vil. Hun deler en morsom historie som har blitt en gjenganger på Braarudtoppen.

– En av studentene hadde hatt nachspiel. Dagen etterpå beklaget han støyet for naboen, men det var ikke noe problem sa beboeren, hun hadde bare tatt ut høreapparatet sitt.

Therese forteller om en annen hendelse hvor brannalarmen tilfeldigvis gikk da en av studentene hadde vorspiel. Da rykket studenten og vennene ut for å hjelpe.

– Da fikk vi se det positive av å ha yngre her, som kan hjelpe de eldre. Det har vi hatt gode opplevelser med.

 

Fornøyd med prosjektet

– Det er et dynamisk prosjekt, og vi evaluerer hele tiden hvordan det går, og ser hvilke utfordringer vi møter på, sier Jeanette.

Therese forteller at det har dukket opp helt naturlig utfordringer underveis. For eksempel er det noen beboere studentene klaffer bedre med enn andre.

– Studentene er forskjellige, de har forskjellige tilnærminger til beboerne og ulike timeplaner. Noen er kanskje mindre tilgjengelige enn andre.

Hun har ellers bare gode erfaring med prosjektet som har pågått de siste årene.

– Å ha studenter boende her, har for de aller fleste vært veldig positivt. Det har vært en glede, og det har skapt en varme, også for flere av studentene.

– Den ene studenten fortalte at hun ved å bo her opplevde en trygghet, selv om hun hadde flyttet langt hjemmefra. Studenten sa at det ga henne like mye som hun trodde det ga beboerne, sier Therese.

Jeanette kjenner igjen denne typen tilbakemeldinger fra studentene. Flere forteller at de har følt på en tilhørighet og en varme ved å bo på Braarudtoppen.

– De sier at de har følt seg mer hjemme her, det er en gjennomgående tilbakemelding vi får. Studentene blir hilst på, og føler at de hører til. Det har vært godt for dem i en hektisk hverdag som studenter, og det har de sagt uavhengig av hverandre.

– Kanskje kommer de inn i bygget og møter på «Olga» på 90, som sier; «Hei, hvordan har du hatt det på skolen i dag?» Det er nok ikke det man møter oftest i et studentsamfunn, sier Jeanette.

Therese forteller at den varmen studentene opplever, er akkurat det de ønsket med prosjektet.

– Vi ønsket en gjensidig glede ved å bo sammen. Det skulle være positivt for både studentene og for de eldre.

 

 Har vekket interesse

– Braarudtoppen blir vel et flaggskip egentlig, for hvordan man kan gjøre det, og vi har hatt ett par omvisninger, sier Jeanette.

Therese forteller at det har vært prosjekter fra Oslo og andre byer, som har vært og sett på hvordan Braarudtoppen har løst det. Dette er prosjekter som vurderer oppstart av en liknende boform.

– Vi er veldig interessert når folk kommer og ser. Da stiller vi gjerne opp, viser dem rundt og forklarerer. Kanskje ikke akkurat nå i koronatiden, men ellers er vi klare, sier Therese.

 

Kan bli en boform i Norge

Jeanette og Therese håper at dette kan bli en mer vanlig boform i Norge i fremtiden.

– Nå er det slik at eldre er eldre, og yngre er yngre. Det er et stort skille. Vi tenker at vi kan unngå å lage stereotyper ved å blande litt, sier Jeanette.

Therese sier seg enig. Hun tenker at kanskje studentboliger i fremtiden kan være litt sånn som det her, istedenfor at det kun er bygg for studenter.

– Det er jo litt sånn i dag, at vi ikke går på besøk til hverandre, og ringeklokken er sjeldent i bruk. Da er det fint at de som bor her kan ha det på denne måten, at de ser hverandre og går ut sammen, avslutter Therese.