(StudentTorget.no):

I år har hele 108.000 studenter fått tilbud om studieplass, noe som er en soleklar rekord. Men til tross for at det over tid har blitt bygget mange studentboliger, mangler det fortsatt 13.400 boliger for å dekke behovet.

– Til tross for en historisk satsing på studentboligbygging fra regjeringen har fortsatt 85% av studenter ikke tilgang til studentbolig, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Studentboligundersøkelsen 2020 tar for seg utfordringene ved at kommuner må stille med gode og rimlige tomter, og samskipnadene må satse på bygging, for at dekningsgraden skal bedre seg. I tillegg må regjeringen fortsette å satse på tilskudd til bygging og legge til grunn gunstige tilskuddsordninger for å realisere et godt studentboligmarked.

– Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, jo mindre blir presset i det private leiemarkedet, og bidrar til reduksjon i leieprisene, sier Trohjell.

I revidert statsbudsjett 2020 bevilget regjeringen 250 millioner kroner til rehabilitering av eksisterende stundentboliger. NSO mener at det er nødvendig å åpne for videre satsing på dette området.

– Studentsamskipnadene har de siste årene hatt fokus på rehabilitering. For at ikke studentene skal måtte ta regningen for nødvendig oppgradering, må det være en tilskuddsordning som åpner for dette i tillegg til bygging. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig, sier Trohjell.