Mange studenter bor i studentbolig. En administrativ og byråkratisk tilrettelagt bo-ordning som nok kan skape en følelse av trygghet for mange.

Men er det egentlig tilfelle?

Vi har snakket med to studenter i Bergen som opplevde det annerledes.

 

En dårlig strøk

Studentboligene er en viktig ressurs for mange, kanskje spesielt i de større studentbyene, hvor kampen om boligene er stor. For ferske studenter, spesielt de som kommer utenbys fra, kan studentboligordningen komme veldig godt med.

Å finne bolig i regi av en så stor administrasjon som studentsamskipnaden kan føles betryggende, sammenliknet med en privat huseier, men i enkelte tilfeller har det vist seg å være komplisert.

Synne Larsen (21) bodde i en av Studentsamskipnadens boliger i Bergen (SiB) i over ett år, her delte hun kollektiv med seks andre, og i hver av byggets etasjer fantes like kollektiv, hvor det bodde til sammen 25 studenter.

En natt fikk beboerne i kollektivet utrivelig besøk, da noen hadde tatt seg inn gjennom vinduet som sto på gløtt, og begått tyveri for flere tusen kroner. Hendelsen gjorde Larsen skeptisk til sikkerhetstiltakene hos SiB, da liknende uønskede inntredner forekom flere ganger iløpet av året.

– Flere ganger hadde vi problemer med at narkomane og uvedkommende kom seg inn i studentboligen vår. Dette var ganske ubehagelige opplevelser.

I det konkrete innbruddstilfellet, agerte SiB raskt, men ikke fullstendig ifølge studenten.

Etter hendelsen, følte jeg en del ubehag, forteller Larsen. Etter innbruddet, var SiB raskt på plass med å montere tyverilås på vinduet i det rommet som hadde blitt rammet, men ingenting ble gjort på mitt rom som var minst like utsatt.

Larsen understreker at beliggenheten for hybelen i Nygårdshøyden i Bergen sentrum er et strøk som er spesielt utsatt for innbrudd, på grunn av det høye tallet av rusmisbrukere og kriminelle i området.

Hun påpeker at hendelsene ikke nødvendigvis er typiske for studentboliger, men kanskje typiske for strøket boligen befant seg i.

– Beliggenheten hadde nok mye å si. Dette er gjerne hendelser som følger med når man bor i sentrum generelt, ikke bare i studentboligene.


 

Unnlot å svare

Men det er ikke bare i gitte områder at studenter opplever innbrudd på hybelen sin. Eksemplene på dette er flere, og et annet eksempel fra samme by.

Kjersti Stormark (25) fikk også oppleve noe liknende hos en av SiB sine hybler i Sverres gate. En lørdag formiddag oppdaget hun og samboeren at noen prøvde å komme seg inn i hybelen deres.

– Vi var inne i leiligheten og så plutselig at noen tok i dørhåndtaket. Deretter, hørte vi at de begynte å romstere med låsen og prøvde å dirke den opp.

Stormarks første reaksjon var å ta kontakt med SiB og melde om hendelsen umiddelbart. Hun sendte e-post med en gang, der hun beskrev det som hadde skjedd, i tillegg til å nevne at det "flere ganger tidligere har vært lignende episoder".

I samme e-post, gjorde hun oppmerksom på at dørene som går inn til leilighetskomplekset ikke kan lukkes skikkelig, og spurte rett ut "Er det mulig å gjør noe med dette? Slik det er nå, føles det ikke trygt å være inne i leiligheten".

Til Stormarks store skuffelse, fikk hun aldri noe svar fra SiB, og dørene ble det tilsynelatende ikke gjort noe med. Da vi spør om hvordan hun skulle ønske SiB hadde taklet hendelsen, har hun svaret klart:

– Jeg skulle ønske SiB hadde svart på mailen og sendt noen til å sjekke dørene.


 

Generelt godt sikret

Da vi kontakter SiB for svar på spørsmål rundt samskipnadens trygghet, understreker Thorbjørn Haug, direktør for studentboligene, at beboernes sikkerhet er et høyt prioritert område i deres boliger.

– SiB har hatt en gjennomgang av alle boligene, for å sikre at det ikke er forhold ved boligen som gjør at farlige situasjoner skal oppstå. Dette er et kontinuerlig arbeid som minimerer risikoen, men fjerner den ikke.

Som det kommer fram i denne saken, er innbrudd et betydelig problem for beboerne. Haug svarer at slike forhold er vanskelig å sikre seg mot.

– Tiltakene her er å holde dørene låst, og ikke slippe inn uvedkommende i trappeoppganger og lignende. Det vil alltid være områder som kan sikres bedre, men det er på det rene at SiBs boliger generelt er godt sikret. 

 

Flyttet ut

Både Stormark og Larsen har nå flyttet over til det private markedet. Stormark flyttet etter hvert til Moss, mens Larsen bor fremdeles i Bergen, der hun deler en leilighet med to andre tidligere SiB-beboere.

Jeg foretrekker å bo privat med et par bekjente, dersom man har mer kontroll over vasking, bråk, innredning osv, forteller Larsen. Men jeg ville ikke utelukket helt å flytte tilbake til SiB, ettersom det er gunstig økonomisk.

Til tross for de uheldige opplevelsene, har Larsen troen på SiB sitt engasjement for beboernes sikkerhet.

– Jeg ser ikke tilbake på min tid i studentbolig som en spesielt utrygg tid, med unntak av et par ubehagelige hendelser. Min egen opplevelse er at SiB stort sett tar sikkerheten i boligene sine på alvor.

 

Fakta: Studentbolig

• 3350 hybelenheter i Bergen, fordelt over 17 beliggenheter i og utenfor sentrum. 500 nye studentboliger i Grønneviksøren ferdig sommeren 2011. Av Bergen sine 25 000 studenter, bor omlag 13% av studentene i SiB sine boliger.

 

• Omlag 3300 hybelenheter i Trondheim, fordelt over studentbyer og andre leilighetkomplekser. Trondheim fikk nylig utdelt midler til 96 nye studentboliger. Av over 27 000 studenter i Trondheim, bor omlag 12% av disse i studentboliger.

 

• Over 6000 hybelenheter i Oslo, fordelt over 13 forskjellige studenthus og -byer. Av over 40 000 studenter i Oslo, bor omlag 15% i SiO sine boliger. Oslo fikk nylig tildelt midler til 282 nye studentboliger tilsammen.

 

• Over 760 hybler og leiligheter i Stavanger, fordelt over beliggenheter både i sentrum og i nærheten av universitetet. Av ca 10 000 studenter i Stavanger, bor omlag 8% i SiS sine boliger. SiS fikk nylig utdelt midler til 50 nye studentboliger.

 

• Omlag 1600 hybelenheter i Tromsø, fordelt over 10 forskjellige studentboliger. Av ca. 8000 studenter i Tromsø, bor 20% i SiTØ sine boliger. Tromsø fikk ikke tildelt midler til nye studentboliger i år.

 

• Kunnskapsdepartement deler ut midler til utbygging av studentboliger. I år, ble det tildelt nok til 983 nye studentboliger i Norge.

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå, Studentsamskipnadene