På Evenstad, får du hybel med egen stallplass til 1500 kroner. Drammen-studentene må ut med nesten det tredobbelte. Prisforskjellene mellom studentbyene i Norge er enorme.

– Boligene på Musefarmen er så billig, fordi de opprinnelig var en forskningsstasjon som ble bygget om til hybler. De trenger nok litt kriseoppussing i form av et strøk maling, men er fullt ut levelig slik de er nå.

Stabsleder Stine Grønvold ved Campus Evenstad, er fornøyd med utfallet av StudentTorgets boligprisindeks. Den viser at det er på Evenstad at studentene kan bo billigst i landet.

Her kan beboerne bo på 6 kvadratmeter store hybler, med strøm og internett inkludert i husleien for kun 1500 kroner.

Grønvold forteller at selv om hybelrommene i seg selv er små, er det mange aktiviteter studentene kan ta del i på campus, og de er alle helt gratis.

– Hos oss, har studentene fri tilgang til skolens fasiliteter hele døgnet, noe som inkluderer blant annet vaskemaskin, fri bruk av PC-sal, gymsal med badstu, og auditorium. I tillegg, har studentene tilgang til en egen stall, som studentene driver og disponerer fritt selv.

 

 

Dyrest i Drammen

I år som ifjor, er det i Drammen man finner landets dyreste studentbolig.

Hele 4020,- kroner, eller 268 prosent mer, koster det å bo i studenboligkomplekset Moov In, og her får man bare en kvadrat mer soveplass enn i Musefarmen på Evenstad.

Drammen utkonkurrerer også hovedstaden med priser nær det dobbelte for et soverom tilsvarende halve størrelsen av det billigste i Oslo.

I forbindelse med lanseringen av boligene i 2008, beskrev studentsamskipnaden i Buskerud (SiBu) boligene som studentboliger i elitedivisjon og samskipnadens direktør Berit Refseth ønsket et hvilket som helst interiørblad velkommen til å bo der.

 

 

At Drammen nå når til bunns i kåringen for andre år på rad, forklarer Refseth som et spørsmål om studentvelferd og statlig tilskuddspolitikk.

– Vi bygget studentboliger i Drammen grunnet stor etterspørsel og behov. Når vi skulle bygge, ønsket vi at de skulle ha en slik standard og beliggenhet at det kom studentene til gode.

– Et slikt initiativ ble naturligvis omkostende, og da vi i tillegg fikk meget lav statlig støtte, ble vi nødt til å ta disse prisene for å forsvare de økonomiske utleggene vi har hatt.

De høyt prisede boligene i Drammen har sentral beliggenhet, et miljøvennelig byggefokus og er universelt utformet, med både treningsstudio og kafè i underetasjen.

Refseth har inntrykk av at studentene som bor her trives godt.

– Studentene opplever det å bo i sentrum, hvor ”alt” er tilgjengelig, med høy standard i bygget og kort avstand til skolen, som nyttige goder. Etterspørslen på boligene våre tilsier igrunn det samme.

Buskerud generelt har nemlig et stort behov for nye studentboliger, og ifølge Refseth står SiBu klar med tomt allerede.

– Vi har gjennom dialog med Drammen kommune funnet et område hvor vi ønsker å bygge, og venter bare på et klarsignal og støtte fra staten til å gå igang.


 

Vil det gi bedre boligpriser for studentene i Drammen?

– Det skal du ikke se bort ifra.

– Vi er imidlertid nødt til å fullstille et boligprosjekt som tjener både oss, kommunen og ikke minst studentene best. Tallene i denne statistikken er et spørsmål om standard, beliggenhet og statlig finansiering, det er ting man ikke kan lese ut av de kriteriene dere har satt for utvelgelse.

Refseth forklarer at de kunne også ha valgt en billig løsning, både for seg selv og studentene, men at det strider imot studentvelferdsprofilen de har satt.

– Hadde vi hatt et ønske om å vinne en slik kåring, kunne vi ha satt opp en såkalt Moelven-brakke og tatt 1500,- kroner i måneden for en lavstandardsbolig i et avsidesliggende tomteområde.

– Men vi føler at det ikke blir riktig overfor studentene å lage et slikt tilbud, da er det nødt til å bli omkostende både for oss og dem å holde studentbolig i Drammen.

 

 

Et individuelt valg

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) Anne Karine Nymoen, mener tallene i statistikken understreker hvor ulike studenter flest er, og at det er bra at man har boliger som tilfredsstiller ulike behov.

– Studentboliger er jo opprinnelig utformet for at man skal ha et rimelig sted å bo, vi ser imidlertid at mange studenter velger å betale litt ekstra for å bo sentralt og nært til studiestedet av sosiale og praktiske årsaker.

– Andre vil kanskje foretrekke å bo i utkanten for å spare penger - man har forskjellige verdier på ulike tidspunkt i livet.


 

Mangel på valg

I Drammen, finnes kun det private markedet som alternativ til forholdsvis dyre og ettertraktede studentboliger. Der har man jo ikke så mye valg?

– Det er ikke alle steder som har så mange valg nei.

 Vi håper at Regjeringen vil innfri løftet sitt, om å bygge tusen nye boliger i året, i årene som kommer, og at det vil gi Samskipnadene det rommet de trenger for å etterkomme studentenes behov.