En undersøkelse foretatt av Finanstilsynet viser at 20 prosent av de 30 største bankene i Norge har innført strengere retningslinjer for huslån til unge.

Også de resterende bankene oppgir at de ønsker å følge Finanstilsynets retningslinjer, skriver Dine Penger.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at landets største banker i mars i år ble pålagt å sette strengere krav til unge som ønsker huslån. Blant annet skulle bankene kreve å få god informasjon om søkernes inntekter og formuer.

Innskrenkingen har ført til at mange unge må ty til foreldre og  oppsparte midler for å kjøpe seg et sted å bo.

 

 

Start å spare tidlig

 

Spesialrådgiver i Fokus Bank, Rolf Jarle Brøske råder alle unge til å starte å spare så tidlig som mulig for å få nok egenkapital.

- I Norge er man så heldig å få skattefradrag fra staten, dersom man sparer til egen bolig. Setter man av 20 000,- til BSU-kontoen sin årlig over noen år, så får man et greit bidrag.

Brøske er ikke i tvil om at det har blitt vanskeligere å komme seg ut på boligmarkedet enn tidligere, men mener dette ikke utelatende skyldes strengere regler i bankene.


- I tillegg til høyere krav til lånetakere, har boligprisene steget jevnt og trutt med årene, forklarer rådgiveren.

LES OGSÅ: Studentboligindeksen 2014 - de billigste og dyreste studentboligene i Norge

 

 

Nye undersøkelser

 

I følge nettsiden Dine Penger skal Finanstilsynet gjennomføre nye undersøkelser og inspeksjoner neste år for å se om bankene opprettholder de strenge kravene i praksis.

- Vi skal ikke være politi, men banken bør samlet sett ha en god etterlevelse, uttalte Finanstilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo i en pressekonferanse.

- Og dersom bankene ikke følger opp godt nok, så har vi et flott ris bak speilet - nemlig ekstra kapitalkrav til banken

Han forteller at det var delte meninger om de nye retningslinjene da de ble offisielt vedtatt, men at det nå virker som de aller fleste synes det er helt greit. Direktøren tror det er lettere for bankene å følge linjene da alle er pålagt de samme kravene.

- Kan konkurrentene fristille seg og kjøre rått, så er det vanskeligere å følge en nøktern linje, avsluttet Aamo.

Kilder: VGnett/ Dine Penger