(StudentTorget.no):

Når man studerer i utlandet er det ikke til å komme bort fra at man kan ende opp med et høyere studielån enn dem som studerer i Norge. Men det finnes noen muligheter for å begrense den økonomiske bakdelen ved utenlandsstudiene.
 
En mulighet er å skaffe seg noen ekstra kroner fra Lånekassen dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk, dansk eller svensk. Her er hva Lånekassen tilbyr i tilleggsstipend for språkopplæring:
 

LES OGSÅ: Vil ha flere norske studenter i utlandet

 
 
 

Språklig tilrettelegging

Lånekassen tilbyr økonomisk støtte til opplæring i språk og samfunnsfag over ett semester i ikke-engelskspråklige land, bortsett fra i Norden. Kurset må tas i landet der utdanningen skal tas, og normalt ved et universitet. Det er et krav om at opplæringen må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i minst 3 måneder. Til lengre kurs kan det gis støtte i inntil ett semester. Dette gis ikke til de som kun tar deler av graden i utlandet.
 
Du får vanlig basisstøtte, som utbetales som lån, og tillegg for reiser. Du får ikke noe ekstra til skolepenger. Man kan få 9 785 kroner i basisstøtte per måned i inntil ett semester. Unntaket er Russland og Kina, hvor man kan få støtte til to sammenhengende tilretteleggingssemestre på til sammen ti måneder. Støtten gis i utgangspunktet som lån, men 40 prosent av det totale beløpet gjøres om til stipend dersom du innen ett år etter fullført språkopplæring begynner på en hel grad i det samme landet, hvor undervisningen foregår på landets språk. 
 
Les mer om språklig tilrettelegging fra Lånekassen her.
 

LES OGSÅ: Slik velger du riktige utenlandsstudier

 
 
 

Språkstipend

I motsetning til ordningen for språklig tilrettelegging, gjelder språkstipendet fra Lånekassen også de som kun tar deler av utdanningen i utlandet. Språkstipend gis ved utdanning som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, dansk eller svensk. Det er et krav om at kurset må være på minimum 15 undervisningstimer per uke og vare i minst fire uker fordelt over minst tre dager per uke. Språkkurset må tas før hovedutdanningen, men inntil to uker av kurset kan gå parallelt med hovedutdanningen. Stipendet, som utgjør 17 675 kroner, blir utbetalt etter at språkkurset er avsluttet. Du kan ikke få støtte til språkkurs til samme språk mer enn én gang. Det er ikke mulig å få både språkstipend og støtte til språklig tilretteleggingssemester for samme språk.
 
Les mer om språkstipend her fra Lånekassen her.