(StudentTorget.no):

Frem til i dag har nordmenn som har tatt doktorgradstudiene i utlandet kun fått skolepengestøtten utbetalt som lån. Nå har derimot regjeringen, sammen med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkepari, vedtatt å innføre Ph.d-stipend som likestilles med nivået for masterstudenter. 
 
Fra og med studieåret 2016/17 vil Ph.D-studentene dermed få et stipend på opptil 44 000 fra Lånekassen til å dekke skolepenger.
 
Da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble offentliggjort 7. oktober, var det ikke gjennomslag for det etterlengtede Ph.D-stipendet. Foreningen for norske studenter i utlandet (ANSA) ordnet allerede samme dag et møte med Iselin Nybø, Venstres representant i Kirke-, utdannings-, forskningskomitén (KUF), for å fortsette kampen. ANSA dedikerte også høringene i Stortingets finanskomité og i KUF til diskutere saken videre, skriver ANSA-president Jakob Bergvik Aure i et blogginnlegg
 
Til slutt førte KUF-komitéens innstilling i Stortinget til at partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti nå går inn for Ph.D-stipendet. 
 
- Flertallet i komitéen viser med dette at de er opptatt av internasjonal student- og forskermobilitet og at de ser verdien av at forskerspirer reiser ut og tilegner internasjonal kompetanse helt i forskningsfronten. Beløpet i seg selv vil kunne gjøre det litt mer attraktivt å ta doktorgraden sin ute, skriver ANSA-presidenten i sitt blogginnlegg.
 
Det at den nye stipendandelen til doktorgradsstudentene nå likestilles med nivået for masterstudenter, mener han er riktig også prinsipielt, fordi det har ikke vært gode grunner til å forskjellsbehandle mellom de to nivåene. 
 
- Det har vært et unaturlig skille – som har gått på bekostning av doktorgradsstudentene. Dessuten er det på mange studiesteder i USA faktisk slik at mastergrad- og doktorgradstudiene er integrert i et og samme løp, skriver ANSA-president Jakob Bergvik Aure.
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet