(StudentTorget.no):

Tre og fem års fastrente forblir uendret sammenliknet med dagens nivå, mens tiårsrenta går litt ned. Fastrentene som gjelder fra 1. september, er alle rekordlave. Flytende studielånsrente fra 1. september er på 1,756 prosent, også den er historisk lav.
 
– Tre års fastrente vil fortsatt være lavere enn den flytende renta, mens fem- og tiårsrenta fra 1. september er høyere enn den flytende, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.
 
Kunder som ønsker å binde renta fra 1. september, kan gjøre det i perioden 10.–17. august. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.
 
479 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 146 200 har fast rente. Men ikke alle som har flytende rente, kan binde renta:
–  Kunder som for eksempel har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstida, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Herstad.
 
Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
 
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet