StudentTorget.no):

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. november være 1,549 prosent for tre års bindingstid, 1,874 prosent for fem år og 2,472 prosent for ti år. Men fordi regjeringen har foreslått en endring i fastsettelsen av renten i Lånekassen, kan disse satsene bli oppjustert fra 1. januar.

I statsbudsjettet for 2017, som ble lagt fram 6. oktober, foreslår regjeringen å redusere fradraget i Lånekassens renter. Det vil bety en renteøkning fra 1. januar for alle med flytende rente og for de som velger å binde renten fra nå, etter at statsbudsjettet er lagt fram. Rentene i Lånekassen blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,50 prosentpoeng. Regjeringen foreslår å redusere dette fradraget til 0,15 prosentpoeng:

– Hvis forslaget blir vedtatt, vil rentene i Lånekassen bli ca. 0,35 prosentpoeng høyere fra 1. januar. Endringen vil gjelde for alle med flytende rente og for de som binder renten fra nå. Kunder med fastrenteavtale inngått før statsbudsjettet ble lagt fram, berøres ikke før fastrenteavtalen går ut, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Cirka 460 000 av Lånekassens tilbakebetalere får høyere rente fra 1. januar hvis forslaget blir vedtatt. Stortinget behandler budsjettet i midten av desember, først da blir eventuelt forslaget vedtatt.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil de som binder i oktober, få oppjustert rentesats fra 1. januar:

– De som binder i oktober, vil da få den annonserte rentesatsen i november og desember og cirka 0,35 prosentpoeng høyere sats enn dette fra 1. januar, sier Herstad.

Rentene som gjelder for november og desember er 1,549 prosent for tre års bindingstid, 1,874 prosent for fem år og 2,472 prosent for ti år. Flytende studielånsrente fra 1. november er på 1,756 prosent. Alle de fire rentesatsene er tidenes laveste satser i Lånekassen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. november, kan gjøre det i perioden 10.–17. oktober. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.
460 100 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 143 800 har fast rente.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.