(StudentTorget.no):

I forslag til statsbudsjett for 2017, som ble lagt fram 6. oktober, foreslo regjeringen å redusere fradraget i Lånekassens renter. Rentene i Lånekassen blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,50 prosentpoeng. Regjeringen foreslår å redusere dette fradraget til 0,15 prosentpoeng fra 1. januar 2017. Renten vil da bli cirka 0,35 prosentpoeng høyere enn den ellers ville blitt.

Dersom Stortinget i desember vedtar regjeringens forslag, vil den flytende studielånsrenten bli 2,109 prosent fra 1. januar. Cirka 460 000 av Lånekassens tilbakebetalere får høyere rente fra 1. januar hvis forslaget blir vedtatt.

Endringen vil gjelde for alle med flytende rente og for kunder som binder renten fra og med oktober 2016. Kunder som bandt renten før statsbudsjettet ble lagt fram 6. oktober, berøres ikke før fastrenteavtalen går ut. Stortinget behandler regjeringens budsjettforslag i midten av desember 2016.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge


Annonser:

Deltidsjobb i Oslo     

Trives du i samtale med andre mennesker, er komfortabel med telefon som arbeidsverktøy, og ønsker deg en jobb der du bidrar til økt trygghet i samfunnet? Da vil vi komme i kontakt med deg.

Les mer om stillingen 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: