(StudentTorget.no):

Resultatet av Lånekassens bokontroll i fjor er nå klart. 47 000 var omfattet av kontrollen, der studenter måtte dokumentere at de faktisk bodde borte i 2015, slik de hadde oppgitt. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine, som har rett til å få omgjort lån til utdanningsstipend.

– 1 600 har ikke dokumentert at de hadde bodd borte i 2015. Studentene forsøkte å jukse til seg totalt 24 millioner kroner i utdanningsstipend, sier Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen.

Men det var likevel 600 færre studenter som ble tatt i å forsøke å jukse til seg stipend i 2015 enn i 2014. Dette er en nedgang fra 4,6 prosent til 3,4 prosent av alle som ble kontrollert.

– Resultatet tyder på at bokontrollen virker. De aller fleste studenter er ærlige, men det er altså fortsatt en del som forsøker å jukse til seg et stipend de ikke har rett på, påpeker Andreassen.

I disse dager sender Lånekassen ut nye kontrollbrev til 43 000 studenter som studerer så nær foreldrene sine at de kunne ha bodd hjemme. De må dokumentere at de bodde borte i 2016.

– Brevene legges ut på Dine sider på lanekassen.no i løpet av de neste tre ukene, sier Andreassen.

Studenter som blir tatt for å ha oppgitt til Lånekassen at de er borteboere uten å kunne dokumentere det, vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend, og kan dessuten miste framtidig støtte. Dokumentforfalskning, eller forsøk på dette, vil bli meldt til politiet.

– Studenter plikter ikke å melde flytting til folkeregisteret, så Lånekassen er avhengig av at studentene selv gir riktige opplysninger om hvor de bor. Å jukse til seg stipend er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder, sier Andreassen.

I tillegg til at studenter som blir tatt i bokontrollen ikke får gjort om lån til utdanningsstipend, blir mange fratatt retten til støtte for hele eller deler av neste undervisningsår. Det antas at dette gir en ytterligere budsjetteffekt på cirka 12 millioner kroner, og at den totale budsjettbesparelsen for staten som følge av kontrollen i 2016 dermed utgjorde 36 millioner kroner.

 

Om bokontrollen

 

Basisstøtten til studenter utbetales som lån, men 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen / fullført utdanning, hvis inntekt og formue har vært lavere enn de fastsatte beløpsgrensene.
Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine under utdanningen, som kan ha rett til utdanningsstipend.
Fulltidsstudenter kunne i kalenderåret 2015 få totalt 99 385 kr i basisstøtte, og i kalenderåret 2016 kunne de få 102 435 kr.
Omgjøring fra lån til stipend skjer vanligvis om høsten året etter at studenten besto eksamen / fullførte utdanningen sin. Omgjøring for utdanning bestått i 2016 skjer høsten 2017.
295 600 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i 2016. Av disse oppga 272 300 at de var borteboere i hele eller deler av året. 43 000 av disse er med i årets bokontroll.