(StudentTorget.no):

Siden begynnelsen av 2000-tallet har mislighold av studielån sunket jevnt, og den positive utviklingen fortsetter.

Ferske tall fra Lånekassen viser at 26 100 kunder fikk studielånet sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral i 2016 (4 prosent av alle studielån). I 2013 ble 28 100 (5 prosent) av studielånene sagt opp, og hele 37 300 i 2005 (8 prosent).

 

Lettere å betale i tide

– Det er svært gledelig å se at stadig færre kunder har problemer med å betjene studielånet sitt. Aldri har så få fått purringer som i 2016, og vi ser en soleklar nedgang i inkasso. Utviklingen har vært positiv i flere år, og trenden har blitt enda tydeligere etter at vi fikk nye ordninger for tilbakebetaling sommeren 2014, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Månedlig betaling, avtalegiro, fleksibel forfallsdato og forsinkelsesrenter var de viktigste endringene. Ordningene skulle blant annet gjøre det lettere å betale regningen sin i tide, og dyrere å betale for sent.

 

Færre purringer med avtalegiro

Purretallene går i samme positive retning som inkassotallene: Mens andelen purringer i 2016 var på knappe 4 prosent, var det i 2013 og 2005 henholdsvis 7 prosent og 14 prosent av kundene som ikke betalte regningen sin fra Lånekassen tidsnok.

En av forklaringene på at Lånekassens kunder er blitt enda bedre betalere, er at flere velger elektronisk varsling – avtalegiro eller e-faktura – i stedet for papirfaktura. I 2010 valgte 54 prosent av Lånekassens tilbakebetalere elektronisk varsling, mot 87 prosent ved inngangen til 2017.

– Vi ser at de som betaler regningen sin med avtalegiro eller e-faktura får færre purringer enn de som benytter papirfaktura. Aller flinkest til å betale i tide er de som velger avtalegiro. Vi har nå over 650 000 tilbakebetalere, og mer enn en kvart million av disse har avtalegiro, sier Andreassen.