Hvis du går på universitet eller høgskole må du fra høsten 2019 fullføre graden din for å ha rett til full omgjøring av studielånet ditt til stipend. Noe av lånet ditt blir fortsatt gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng (Lånekassen).

 

De nye reglene innføres fra undervisningsåret 2019-2020.

 

Blant den norske befolkningen forventes det at 72 prosent begynner på høyere utdanning i løpet av livet, men bare seks av ti studenter fullfører en grad. Dette viser rapporten Education at a Glance (EaG) fra september 2018.

 

Nye vilkår for omgjøring

Du får høsten 2019, i likhet med tidligere, utbetalt all studiestøtten som lån først. Deler av dette lånet kan ved bestått utdanning bli gjort om til stipend. Lånekassen skiller nå mellom det de kaller omgjøringslån og gradsomgjøringslån.

 

Omgjøringslånet utgjør 25 % av basisstøtten og kan gjøres om til stipend hvert år hvis du har bestått det planlagte antallet studiepoeng, har inntekt, formue og trygd under de gjeldende grensene og ikke bor med foreldrene dine.

 

Gradsomgjøringslånet  utgjør 15 % av basisstøtten og blir gjort om til stipend hvis du har fullført en grad og ellers tilfredsstiller de andre kravene til å få lån omgjort til stipend.


 

Noen utdanninger gir rett til gradsomgjøring, selv om de ikke fører til en grad: Dette gjelder:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Helsesykepleier (videreutdanning for sykepleiere)
  • Jordmor (videreutdanning for sykepleiere)
  • Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie
  • Ph.d.-utdanning i utlandet

 

I følge Lånekassen, kan du få inntil 110 200 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2019–2020. Utbetaling skjer månedlig og ligger på 8 265 kr per måned og 22 040 kr som blir utbetalt i august og januar.

 

LES OGSÅ: Kun seks av ti fullfører en grad

 

Har ikke rett til gradsomgjøring

Studenter som søker om fullt lån og stipend vil få utbetalt det samme som tidligere. Forskjellen er at 15 % av lånet kun blir omgjort til stipend etter fullført grad.

 

Studenter som kun søker om stipend kan velge om de vil søke omgjøringslån, gradsomgjøringslån eller begge deler. Studenter som kun søker om omgjøringslån, vil du få mindre penger enn tidligere.

 

Hvis du er enkeltemnestudent eller går årsstudium har du ikke rett til gradsomgjøring. Du kan søke om gradsomgjøringslån, men hvis fagene du tar ikke inngår i en grad senere, blir dette ikke omgjort til stipend.

 

Omgjøring av lån til stipend skjer automatisk etter fullført utdanning, når Lånekassen har mottatt informasjon om fullføring av studiepoeng, grad, inntekt og formue.(Kilde: Lånekassen)

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet