Under messen ved navn Kilroy Live, fikk Kilroy Education i år besøk fra 20 av sine 37 samarbeiduniversiteter i utlandet. Representanter fra Australia, Asia, USA og Europa kom for å presentere sine universiteter og for å vise sitt samarbeid med Kilroy.

Den årlige messen arrangeres for at norske studenter skal kunne komme og snakke med ansatte fra de forskjellige universitetene og se litt på mulighetene som finnes for studier i utlandet.

Joachim Trøbraten (22), Andreas Lia (22) og Kristian Ulvik (23) besøkte årets messe og mener arrangementet er et bra tiltak og en god informasjonskanal.

– Vi planlegger å ta en mastergrad i USA, og er her på messen for å få litt informasjon om de forskjellige studiestedene og universitetene, forteller Joachim.

De tre kameratene studerer for tiden markedsføring og salgsledelse på Markedshøyskolen i Oslo og fullfører sin bachelorgrad der i juni.

– Foreløpig er vi i planleggingsfasen, men ettersom søknadsfristen nærmer seg er det nødvendig å få en oversikt over de forskjellige tilbudene, fortsetter Andreas.


Guttene roser representantene fra universitetene og syns det er bra at de også bidrar med informasjon om andre læresteder i samme land.

– Da blir informasjonen mer troverdig og ikke bare reklame for eget universitet.

 

Godt samarbeid

En av representantene på Kilroy Live er Andy Thompson fra Bournemouth University i England. Han er svært fornøyd med jobben Kilroy gjør for å rekruttere norske studenter til utenlandske universiteter.

– De er veldig hardtarbeidende mennesker og det er et utrolig verdifullt samarbeid.

Han forteller at selv om de fleste norske studentene søker direkte til universitetet, er det mange som har fått hjelp fra Kilroy til å se på forskjellige muligheter og til å bestemme seg for universitet.

– Kilroy er flinke til å forberede kommende utenlandsstudenter på hva som venter dem og til å informere dem om de forskjellige universitetene, sier han.

Dette er de tre studentene fra Markedshøyskolen enige i.

– Selv om vi antageligvis kommer til å søke direkte til universitetet vi bestemmer oss for, er det trygt og godt å få litt tips og råd fra noen som vet hva de snakker om, mener Kristian.

 

Bindeledd

Vår jobb i Kilroy er å følge opp studenter fra A-Å, sier studieveileder ved Kilroy, Solveig Berge


Kilroy Education har tilsammen 37 samarbeiduniversiteter i 10 forskjellige land, og sammen med sine kolleger fungerer Solveig som et bindeledd mellom disse lærestedene og norske studenter.

– Vi tar imot alle som ønsker informasjon eller veiledning i forhold til utenlandsstudier, og hjelper dem med alt fra søknadsprosessen til informasjon om økonomisk støtte, billetter og assistanse til å søke visum.

Alle studieveilederne ved Kilroy Education har selv studert i utlandet og har derfor god erfaring med forberedelser til et slikt opphold.

– Våre samarbeiduniversiteter er nøye utvalgt ut fra kvalitet og gode relasjoner og vi har egne kontaktpersoner ved alle de gjeldende universitetene, forteller veilederen.

– Fordelen med å velge oss er at du får en hel pakke, via din egen kontaktperson har du plutselig billett, studieplass og oppholdstillatelse i en fei.

I tillegg til gratis veiledning tilbyr også Kilroy Education videre oppfølging av sine kunder samt et gratis medlemskap i studentorganisasjonen ANSA.


Dette kan du studere gjennom Kilroy Education

» SE OVERSIKT OVER SKOLER OG STUDIER HER