(StudentTorget.no):

I disse dager pågår det lønnsforhandlinger mellom Unio og KS. Dersom meklingen ikke fører frem innen fristen klokken 24:00 natt til fredag 24. mai, vil Unio ta ut 1000 statsansatte fra fredag morgen – inkludert ansatte på universiteter og høyskoler.

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

Hun understreker at det første streikeuttaket er moderat. Men ved en eventuell streik, kan eksamen og sensur rammes i Oslo, Bergen og Bodø. Her er universitetene og høgskolene som står i fare for å rammes av streiken:

 

  • Nord Universitet
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • Universitetet i Oslo
  • Høgskulen på Vestlandet i Bergen
  • Universitetet i Bergen

 

LO Stat har i tillegg varslet at UiT Norges arktiske universitet også kanbli tatt ut i streik.