(StudentTorget.no):

Tirsdag den 12. mai 2020 ble revidert statsbudsjett for 2020 offentliggjort. Hva betyr egentlig statsbudsjettet for deg som er student, eller som skal begynne å studere til høsten? Vi i StudentTorget.no oppsummerer de viktigste punktene fra revidert nasjonalbudsjett 2020.

 

Flere nye studieplasser

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 500 millioner kroner til en utdanningspakke. Som en del av denne pakken skal det oprettes 4000 nye studieplasser i høyere utdanning, og 1000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, som en følge av koronakrisen.

– Disse tiltakene vil sikre at flere får utdanning og kompetanseheving i en periode med høy arbeidsledighet som følge av koronakrisen, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding tirsdag. 

Den økte kapasiteten innen høyere utdanning er knyttet til dagens situasjon på arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet, noe som gjør at flere velger å ta utdanning. Mer enn 150.000 søkere har i år søkt studieplass gjennom Samordna opptak. Dette er en økning i antall søkere til høyere utdanning på +8,7 prosent, eller rundt 12.000 søkere, fra i 2019, og utgjør 2,6 søkere per studieplass (Samordna opptak).

– Fra tidligere kriser vet vi at flere søker seg til utdanning når arbeidsmarkedet er dårlig. Koronakrisen er ikke et unntak. Derfor møter vi behovet med flere studieplasser. Norge står i en langvarig omstilling, og utdanning er nøkkelen til at flere kan bli inkludert i arbeidslivet, sier Asheim i pressemeldingen.

Studieplassene fordeles på områder der det vil bli økt behov for kompetanse fremover: Helse- og sosialfag (cirka 1500 studieplasser), lærerutdanningen (cirka 550 studieplasser), teknologi, naturvitenskap og matematiske fag (cirka 1500 studieplasser), juridiske og økonomisk-administrative fag (cirka 800 studieplasser), animasjon, utøvende musikk, film og kunst (cirka 20 studieplasser).


 

Mer fleksible studietilbud – mulighet for å studere utenfor campus

Regjeringen foreslår å bevilge rund 44 millioner kroner til drift av fleksible, desentraliserte studietilbud. Beløpet omfatter også utdanningsstøtte gjennom Lånekassen. Målet er at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksible studietilbud, også utenfor campus.

Utdanningspakken inneholder også forslag om 250 nye rekrutteringsstillinger, stipendiater og postdoktorstillinger, som skal sikre god kvalitet på studier og forskning, med det økte antallet studenter. Regjeringen vil også vurdere tiltak rettet mot videregående opplæring fremover.

Regjeringen foreslår å bevilge rundt 40 millioner kroner til undervisningsressurser, arealer og utstyr til klinisk undervisning. Dette er hovedsakelig rettet mot helse- og medisinutdanningene, der det er et stort behov for forskning og utdanning av høy kvalitet, med tanke på koronakrisen.

LES OGSÅ: Snoop Dogg til studentfestivalen UKA

 

Mer til digitale læremidler og hjemmeundervisning

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner til digitale læremidler og bedre hjemmeundervisning.

I tillegg foreslås det 5,5 millioner kroner for å bedre kunnskapsgrunnlaget om digitalisering.


 

Kan motta dagpenger ut oktober

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen har ikke rett på dagpenger fra NAV. Jobber du ved siden av studiene, og ikke mottar støtte fra Lånekassen, kan du har rett på dagpenger, hvis du er permittert fra (deltids)jobben din. Hvor mye du kan få bestemmes av stillingsprosenten din, og hvor mye du har tjent de siste 12 månedene.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2020 å bevilge 53 430 millioner kroner til dagpenger.

Maksimal stønadsperiode for dagpenger er 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget. Regjeringen foreslår nå å forlenge stønadsperioden for dem som har brukt opp sine dagpengerettigheter etter 29. februar 2020, eller er i ferd med å gjøre det. Disse vil kunne motta dagpenger ut oktober 2020, forutsatt at vilkårene for innvilgelse av dagpenger er oppfylt.

Er du interessert i å ta en titt på statsbudsjettet 2020 selv? Det finner du her.

Kilder: Statsbudsjettet RNB 2020