(StudentTorget.no):

QuestBack er en tjeneste for spørreundersøkelser på nett, og brukes for å samle inn, analysere og følge opp informasjon. Carina Meland er markedssjef i QuestBack Norge og foreller at det ikke finnes grenser for hvem og hva du kan måle.

- Vi har over 5000 kunder globalt, og av disse er rundt 2000 i Norge,  i alle sektorer og industrier, inkludert: Volvo, Ernst & Young, Coca-Cola og Microsoft. I tillegg tilbyr vi studentlisenser til de fleste videreutdannelsesinstitusjoner, noe som åpner for gratis brukerlisenser for studentene, sier hun.
 
Det vil si at dersom du er en av dem som har grøsset med tanken på alt arbeidet som venter med innsamling av data, kan du puste lettet ut og heller lete fram din utdanningsinstitusjons lisens. 
 
- Og foruten maler for online spørreundersøkelser, tilbyr vi kurs og opplæring, fungerer som kunnskapsbank og gir kundestøtte om nødvendig, legger markedssjefen til.
 
 

En hjelpende hånd: Pia Elise Goul (30) ble rådet av veilederen sin til å bruke innsamlingsverktøyet QuestBack.

 

 

 

- Brukervennlig, enkelt og oversiktlig

 
Da det var tid for at Pia Elise Goul (30) skulle skrive sin masteroppgave i kunst- og kulturvitenskap, bestemte hun seg for å skrive om åttebladsrosas utbredelse samt endring i strikkenettsamfunnet Ravelry.  
 
- Gjennom veilederen min, fikk jeg tips om å ta i bruk QuestBack. Jeg var interessert i folks bruk av og kjennskap til åttebladsrosa som mønster, og bruke programmet som spørreundersøkelse vedrørende dette, forteller hun.
 
Goul mener det er flere fordeler med å bruke en nettbasert løsning når man skal lage spørreskjemaer. 
 
- Online survey-verktøy er brukervennlige, enkle og oversiktlige. Selv om verktøyet krever en viss opplæring, da det kan være vanskelig å vite hvordan man manøvrerer seg gjennom de ulike funksjonene for å få til ønsket survey. I tillegg har QuestBack gode lagring- og publiseringsmuligheter, sier hun.
 
 

Tid- og ressurssparende

 
Markedssjef Meland ser også mange fordeler med benytte seg av verktøy som QuestBack, og da spesielt om man trenger å samle inn informasjon.
 
- Å bruke QuestBack er svært effektivt for å samle inn informasjon, og man får ofte mer kvalitet og tyngde i oppgavene, og man får stor fleksibilitet i forhold til hvordan man samler inn denne informasjonen, både med tanke på e-post-invitasjon og distribusjon med en lenke som kan legges ut på for eksempel web. I tillegg er det mulig å legge undersøkelser direkte på Facebook, samt å innhente profilopplysninger om Facebook-fans.
 
 
Hun gjør også oppmerksom på at man kan spare både tid, krefter og ressurser på å ta i bruk ferdige maler i innsamlingsfasen.
 
- Å samle inn data på nett går mye raskere enn å dele ut papirskjemaer som må registreres i etterkant. Og dersom du ikke har tid eller erfaring til å bygge en undersøkelse fra bunnen, kan du benytte en av våre ferdige maler som utgangspunkt, sier Meland og fortsetter:
 
- Men det er helt klart en fordel å gjøre egne tilpasninger for å forsikre seg om at den endelige undersøkelsen står i forhold til det man ønsker å få svar på, sier hun og råder studentene som skal lage undersøkelser å ha en sjekkliste. 
 
Tidligere masterstudent Goul hadde ikke mye erfaring med spørreundersøkelser, og etter en periode med bratt læringskurve, sitter hun igjen med ett enkelt tips for å gjøre skjemaet ditt best mulig:
 
- Gjør det enkelt!
 
 

 

 TIPS TIL EN GOD SPØRREUNDERSØKELSE:

 

1 – Gjør det kort

2 – Gjør det enkelt

3 – Jobb med utseende

4 – Definer målgruppen presist

5 – Still relevante spørsmål

6 – Spør på et relevant tidspunkt

7 – Fortell hvordan resultatene vil   bli brukt

8 – Send påminnelser

9 – Bruk incentiver

10 – Bruk e-postinvitasjonen som en teaser

 SJEKKELISTE FOR SPØRREUNDERSØKELSE:

- Er formålet med undersøkelsen klart og tydelig?

- Er alle spørsmålene relevante? 

- Er alle spørsmålene enkle? 

- Er alle spørsmålene entydige? 

- Er alle spørsmålene balanserte? 


- Er svaralternativene uttømmende?

- Er svaralternativene gjensidig utelukkende? 

- Har du benyttet samme type skala gjennom hele spørreskjemaet? 

- Har du benyttet en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål? 

- Er spørsmålene stilt i logisk rekkefølge?

- Er det samsvar mellom spørsmålene som er stilt og svaralternativene? 

- Har du fått andre til å lese gjennom spørreskjemaet? 

LES OGSÅ: Bruk bloggen i studiene