(StudentTorget.no):

Maria Konow Lund, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, forteller til Universitas at hun er redd tilbakemeldingene fra studentene vil begrenses av at de sitter opptatt på nett. På læringsplattformen Fronter har hun gitt beskjed til studentene om at hun setter pris på at de unngår nettsurfing under forelesningene.
 
Salget av mobiler og nettbrett har økt kraftig de siste årene, og har blitt fast inventar i forelesningssalene. Den amerikanske avisen The New Yorker tok opp problemstillingen i en artikkel ved navn «How Today’s Computers Weaken Our Brain». Her kom det frem at dersom flere kilder krever hjernens oppmerksomhet, jo lettere blir den distrahert. Det har med dette blitt en ny type utfordring å fange oppmerksomheten til studentene fra foreleserens ståsted.
 
Øivind Bratberg, som ble kåret til «årets underviser» ved UiO i 2013, innrømmer til Universitas at dagens nye teknologi kan være en utfordring.
 
- Som foreleser er det viktig å få studentens fulle oppmerksomhet, og ha øyekontakt. Dette kan være problematisk med bruken av PC-er og nettbrett, sier han.
 
Bratberg mener likevel at nettet kan supplere med tilleggsinformasjon under forelesningen, og at han aldri ville innført noe forbud mot dette, fordi læring alltid vil være under eget ansvar.  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiO fikk i 2012 utdelt Utdanningskvalietsprisen for prosjektet «Computing in Science Education». Prosjektet startet i 2003, og satte seg som mål å integrere PC i undervisningen på best mulig måte, og inkludere studentene i forskningsbaserte problemstillinger. Bruken av blyant og papir i realfagene gikk bort da forskningen ble dominert av datamaskiner.  
 
Fysikkprofessor Anders Malthe-Sørenssen, forteller til Universitas om positive tilbakemeldinger.
 
- Studentene er veldig fornøyd med dette. Faglig er dette en utvikling som er helt ny, og som tar tid. På dette området er vi helt i front både nasjonalt og internasjonalt. Studentene trenger disse ferdighetene i arbeidslivet, sier han.
 

LES OGSÅ: HF-er! Duger du til noe?