(StudentTorget.no):

En stadig større andel av befolkningen tar høyere utdanning, og svært mange av disse kommer fra hjem hvor det akademiske språket ikke er en del av hverdagstalen. Dette gjelder både dem som kommer fra ikke-akademiske hjem, og dem som har foreldre fra et annet land. Dermed er det mange som stiller uforberedt i møtet med språket som brukes ved norske høgskoler og universiteter.

Manglende kjennskap til det akademiske språket er faktisk én av årsakene til de store forskjellene i studentenes akademiske prestasjoner.

Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo har derfor utviklet et verktøy som kan hjelpe studentene med å mestre det akademiske språket.

 

Vanskelig overgang fra videregående skole

På videregående skole legges det mer vekt på det litterære språket slik man kjenner det fra romaner og dikt. Dette innebærer ofte korte setninger og bruk av mange personlige pronomen. I høyere utdanning får man beskjed om å skrive et språk som er mer abstrakt, med bruk av langt flere akademiske fremmedord. Dette gjør at mange opplever overgangen fra videregående til universitet som vanskelig.

– Du trenger et visst vokabular for å formidle forskning. For å relatere funnene dine til en teori trenger du disse begrepene og det abstrakte språket. Kompliserte sammenhenger kan ikke formidles på en veldig enkel måte. Men det betyr ikke at du skal jåle deg til med vanskelige ord og uttrykk, sier Ruth Vatvedt Fjeld, professor i leksikografi ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Hun mener vi må gjøre studentene klar over hva som forventes av dem.


 

750 akademiske ord

Ved å bruke språkteknologiske metoder har Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo sammenliknet tekster fra alle akademiske fag, med et stort antall tekster med hverdagsspråk. Ut fra dette har de trukket ut 750 ord som forekommer mye oftere i alle de akademiske sjangerne enn i det alminnelige språket.

Dermed har de utviklet en akademisk ordliste hvor man kan søke på et ord, lese definisjonen i en ordbok og se hvordan ordet blir brukt i en akademisk tekst.

Ordlisten finner du ved å trykke på denne linken.
(Kilde: Forskning.no)