(StudentTorget.no):

Det er veldig viktig å sjekke at selvangivelsen stemmer til punkt og prikke. I tillegg må du sørge for at du får de fradragene du har rett på. 

Leveringsfristen for selvangivelsen er hvert år den siste dagen i april, og det er i dag. Er alle opplysningene riktig, trenger du ikke å levere. 

 

LES OGSÅ: Dette må du sjekke i selvangivelsen 

 

- Vi ser at ganske mange leverer selv om de ikke behøver å gjøre det. Det er kun hvis du må rette opp i forhåndsutfylte opplysninger eller føre inn manglende opplysninger at du trenger å levere, forteller kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Astrid Bugge Mjærum. 
 
Er det noe du lurer på i forbindelse med leveringen finner du informasjon på skatteetaten.no, i tillegg til at de svarer deg både på telefon og Facebook. 
 
Siste frist for å søke om utsatt levering for selvangivelsen 2011 er også i dag, 30. april. Du kan søke om en måneds utsettelse. 
 
 DETTE MÅ DU SJEKKE I SELVANGIVELSEN: 
  • Har du kjøpt leilighet i 2011? Sjekk at disse opplysningene har kommet med i selvangivelsen og at den står oppført med riktig likningsverdi. Nye regler som ble innført i fjor gjør at likningsverdien av boligen nå følger veksten i boligprisene, slik at de fleste får en høyere verdi på boligen enn tidligere.
     
  • Har du barn? Da er det viktig å være oppmerksom på at du kan få fradrag for barn som er under 12 år. Dette gjelder barnehage, SFO eller dagmamma. Du kan også få fradrag for betaling til barnevakt. 
     
  • Forsørger du barnet eller barna alene? Da skal du lignes i skatteklasse to. Dette innebærer du har krav på et høyere fradrag i inntekten.