Korte kontraktperioder og vikariater fører til usikkerhet og frustrasjon blant unge leger ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Yngre legers forening beskriver et arbeidsmiljø preget av frykt og smisking.

Barnelege og tidligere foretakstillitsvalgt ved St. Olavs Hospital, Anders Aune, sier at det er en utbredt praksis med korte vikariater, og at rundt halvparten av de unge legene har kontrakter på tre måneder eller mindre.

- Dette fører til en svekket arbeidsgruppe, sier Aune i intervju med Dagens Næringsliv(DN).

I en fersk organisasjonsstudie gjengitt av forskning.no, oppgir 15 prosent av legene ved St. Olavs at de har vært utsatt for mobbing eller trakassering. Aune peker på et arbeidsmiljø preget av utrygghet, og viser til at mange leger jobber mye uregistrert overtid. Dette bekreftes også av to ulike undersøkelser gjort ved St. Olavs, skriver avisen.

- Det oppfattes som ineffektivt å ikke få unna oppgavene innenfor normal arbeidstid. Mange jobber gratis overtid for å fremstå som kompetente, sier Aune.

 

Bekymringsmelding

25. mars leverte 40 unge leger en bekymringsmelding til ledelsen ved sykehuset, som uttrykte deres frustrasjon over uoversiktlig vaktjobbing.


- Vi frykter så klart at det går ut over pasientsikkerheten at leger jobber for mye og ikke tør si ifra om uforsvarlige arbeidsforhold, sier Aune i intervjuet med DN

Mange unge leger er i et spesialiseringsløp for å bli overleger. I teorien skal dette ta fem år, men tar ofte opp mot ni år på grunn av dårlig organisering. I spesialiseringsløpet byttes det ofte arbeidssted, og midlertidige stillinger kan dermed sikre gjennomstrømming.

Leder Hege Gjessing i Yngre legers forening (Ylf) mener situasjonen har uttartet seg og uttrykker bekymring angående legenes arbeidsforhold. 

 - Det var aldri meningen at arbeidsgivere skulle opprette vikariater på noen uker eller måneder. Det er helt åpenbart at mange av vikariatene er ulovlige, sier Gjessing.

LES OGSÅ: Fysioterapi - studiet om helse og bevegelse

 

Smiskekultur

Gjessing sier det finnes flere eksempler på historier hvor vikarsituasjonen har gått ut over arbeidsmiljøet, og hun er bekymret for pasientsikkerheten.

- Det utvikler seg smiskekulturer der folk innretter seg, sier «ja og ha», og lar være å rapportere om uforsvarlige arbeidsforhold, sier Gjessing til avisen.


Foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Jo-Endre Midtbu støtter Gjessing og beskriver et arbeidsforhold hvor ansatte er avhengighetsforhold til arbeidsgiveren.

- Usikkerhet i ansettelsesforholdet er i seg selv en stressfaktor og belastning, men fører også til at det kan bli komplisert å si fra om kritikkverdige forhold, både i forhold til arbeidsmiljø og pasientbehandling. Min erfaring er at sykehuskulturen kan være hard ovenfor unge kollegaer som stiller kritiske spørsmål, sier Midtbu.

LES OGSÅ: Sykepleiere og lærere taper på utdanning

 

Tilbakeviser

Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter tilbakeviser påstandene.

- Dette er fryktelig alvorlige påstander, og det samme som å si at arbeidsgivere sanksjonerer leger som sier ifra. Det må dokumenteres. Det er i så fall meget alvorlig, sier Bratten.

Bratten har jobbet med sykehusdirektører siden 2001 og kjenner seg ikke igjen i de påståtte arbeidsforholdene. Hun ser at korte vikariater kan bli et problem på lang sikt, og mener det er bra at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har varslet at hun vil se på organiseringen av leger i spesialisering.


- Samtidig må jeg påpeke at det er lovlig å ha leger i vikariater. Hvis det forekommer ulovlige kontrakter, ser vi meget alvorlig på det, sier Bratten.

Kilde: Dagens Næringsliv