Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som advokatfullmektig ved et advokatfirma i Oslo.

Jeg jobber mest med forretningsjus og strafferett.

 

Mitt Yrke

Navn: Christoffer Nicolaisen

Alder: 27

Stilling: Advokatfullmektig

Arbeidsgiver: Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig

Ansatt siden: Mai 2005

 

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Den typiske arbeidsdagen foregår på kontoret mitt, men er ikke spesielt rutinepreget. Jeg håndterer saker fortløpende på vegne av klientene, og hva jeg gjør i hver sak er avhengig av sakstype og problemstilling.

De fleste saker krever som oftest en del skriftlig korrespondanse med motparter, domstolen eller offentlige instanser, andre ganger møter man problemene best ved møtevirksomhet eller en samtale over telefon.

Står man foran rettssaker eller forhandlinger, bruker man ofte mye tid på å forberede seg på egenhånd, ved å lese grundig igjennom faktum og rettsregler.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Det kommer an på hva man måler suksess etter.

Men for å lykkes som advokat(fullmektig), tror jeg at man først og fremst må ha en kombinasjon av faglig dyktighet, praktisk/sunn fornuft og kommersiell innstilling.

Klienter er opptatt av at man er engasjert og aktiv og tilgjengelig for henvendelser, samt at det skal lønne seg å gå til advokat for å få løst situasjonen på best mulig måte. En fornøyd klient kommer som oftest tilbake senere.


 

Hvordan ser en typisk karriereveg videre i ditt yrke / din bransje ut?

Som advokatfullmektig, er som oftest det første målet å skaffe seg advokatbevilling.

For å få dette, må man være ansatt som fullmektig under en advokat i minst to år og ha ført et visst antall rettssaker for domstolen. Man må også i toårsperioden delta på advokatkurset og bestå noen prøver der.

Deretter er karrierestigen ulik; noen velger å starte for seg selv eller i et fellesskap med advokater, mens noen går karrieretrinnene i et større advokatfirma som henholdsvis advokat, senioradvokat og deretter partner.

Mange tar en periode som dommerfullmektig en eller annen gang i løpet av sin karriere. Andre igjen velger å gå helt ut av advokatkarrieren for å jobbe i det private næringsliv eller det offentlige.

 

Hva er de typiske startjobbene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Nyutdannede jurister har en rekke ulike jobber å velge mellom i begynnelsen av sin karriere.

De fleste velger nok enten å begynne i det offentlige, som juridisk konsulent eller saksbehandler, i politiet som politifullmektig, eller i det private som advokatfullmektig.

Andre begynner innenfor bank og forsikring, i shipping eller andre deler av det private næringsliv, enten i trainee-program eller i fast stilling.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er cand.jur. (profesjonsstudiet i jus) og har statsvitenskap grunnfag.

Tok allmennfaglig studieretning på videregående og lingvistikk på ex.fac.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg ble helt tilfeldig anbefalt av noen andre å søke her og firmaet trengte på det tidspunktet en advokatfullmektig.

Resultatene fra universitetet og det at jeg hadde variert arbeidserfaring, blant annet som trainee under studiene, hjalp sikkert til med å få meg ansatt.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til studenter som vil begynne i samme yrke?

Å få jobbe med noe du har lyst til å gjøre i mange år fremover er mye viktigere enn å bli ansatt hvor som helst for å gjøre hva som helst.

Derfor mener jeg det er viktig å bruke studietiden godt.

Selv om gode karakterer gir større muligheter til å bli tatt i betraktning for ansettelse rett etter studiene, er det en myte at karakterer betyr absolutt alt for å bli ansatt som advokatfullmektig,

Innsats under studiene er lurt av flere grunner, blant annet gir det deg god mulighet til å få interesse for og forstå de fagene du skal jobbe med videre.

Gode arbeidsrutiner tar du også med deg videre inn i jobben senere.

Jeg vil også anbefale å prøve å få deg relevant jobb i løpet av studietiden, for eksempel som kveldssekretær eller trainee, for å lære mer om hva du går til!


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

I dag må man ha master i rettsvitenskap (eller den tidligere cand.jur.-graden) for å kunne få autorisasjon som advokatfullmektig. Dette er et krav etter loven.

Ellers tror jeg kravene stort sett er de samme for å bli ansatt som det er for å lykkes; faglig dyktighet, innsatsvilje og sunn fornuft.

 

Hva er en typisk startlønn første år for en nyutdannet i din type stilling i din bransje?

Typisk startlønn ligger nok et sted mellom 300.000 og 400.000 i det private og noe lavere i det offentlige.

 

Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med å jobbe i min bransje er å få innsikt i en rekke ulike områder i det norske samfunnet, og å få være med å bidra og å utgjøre en forskjell i situasjoner der klientene har behov for din kunnskap og erfaring.

Å opptre i rettssalen, som advokat eller forsvarer, er også alltid spennende.

Er ikke det gode nok frynsegoder? ;-)

 

Takk for at du svarte og lykke til videre!

Bare hyggelig!