Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg arbeider i advokatfirmaet Eurojuris Haugesund, lokalisert i Haugesund by. Firmaet har 7 advokater, og 3 sekretærer.

 

Mitt Yrke: Advokat

Navn: Ingrid Lauvås

Alder: 28

Stilling: Advokat

Arbeidsgiver: Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

 

Vi er tilknyttet Eurojuris Norge, et av landets største advokatnettverk med 9 advokatfirma.

Vi er også en del av Eurojuris International som har ca 600 tilknyttede firmaer og mer enn 5 000 advokater i Europa og byer i resten av verden.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg jobber mye med straff, og barnevern. Dette medfører at jeg er mye utenfor kontoret i rettsmøter og klientmøter.

Ingen dager er like, og jeg har derfor ingen typisk arbeidsdag.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Min jobb er å veilede mennesker i en vanskelig periode i deres liv. Det er derfor svært viktig at en kan kommunisere med forskjellige typer mennesker.

Klienten skal forstå hva som skjer i saken, og ta vanskelige valg. De må derfor stole på sin advokat.

Sosiale kunnskaper mener derfor jeg er en av de viktigste egenskapene en må ha i den type arbeid som jeg arbeider med.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Mange arbeider som advokat gjennom hele sin yrkeskarriere.

De som velger å slutte har et hav av muligheter å velge mellom. De kan bli alt fra dommer, til jurist i et oljeselskap, til å arbeide i NAV. Her finnes det ingen typisk karrierevei.


 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

For å bli advokat, må en få advokatbevilling.

For å få den, må en typisk ha arbeidet som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig/advokat i 2 år.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg gikk tre år på idrett på videregående, og tok deretter master i rettsvitenskap (juss).

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg var heldig og hadde en far som arbeidet i firmaet. Jeg fikk derfor mulighet til å prøve meg som fullmektig i firmaet.

Etter to år, fikk jeg advokatbevillingen og fortsatte som advokat i samme firma.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Dersom karakterene dine ikke er gode nok til å komme inn på jusstudiet, er folkeuniversitetet et godt alternativ. Eksempelvis, har folkeuniversitetet i Trondheim et godt tilbud til de som ønsker å studere juss.

Når du er ferdig utdannet, vil jeg anbefale at du søker fullmektigstilling i et lite eller mellomstort firma som driver allsidig praksis. Da får du et stort spenn i saker å jobbe med, samt at du etter all sannsynlighet får prøvd deg mye i retten. Dette gir deg meget god erfaring.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

En må ha tatt juss, dvs. mastergrad i rettsvitenskap. Studie er nå på 5 år.

Deretter må en ha fått advokatbevillingen. Denne oppnår en ved å ha arbeidet i to år, gjennomført et advokatkurs, samt prosedert i noen rettssaker.

Dersom en har noen flekker på rullebladet, kan dette være til hinder for å bli advokat, da en må sende inn politiattest ved søknad om advokatbevilling.


 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Som advokat, møter du stadig nye utfordringer. Det er noe jeg stortrives med.

En får også oppleve å hjelpe mennesker ut av vanskelige situasjoner. Det er noe som gir en god følelse, og som er et klart frynsegode for meg!