YRKESINTERVJU: Advokat

Navn: Ingrid Lauvås
Alder: 28
Stilling: Advokat

Yrkesbeskrivelse:

Advokat


Arbeidsgiver:

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg arbeider i advokatfirmaet Eurojuris Haugesund, lokalisert i Haugesund by. Firmaet har 7 advokater, og 3 sekretærer. Vi er tilknyttet Eurojuris Norge, et av landets største advokatnettverk med 9 advokatfirma.  Vi er også en del av Eurojuris International som har ca 600 tilknyttede firmaer og mer en 5 000 advokater i Europa og byer i resten av verden.  

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg jobber mye med straff, og barnevern. Dette medfører at jeg er mye utenfor kontoret i rettsmøter og klientmøter. Ingen dager er like, og jeg har derfor ingen typisk arbeidsdag.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Min jobb er å veilede mennesker i en vanskelig periode i deres liv. Det er derfor svært viktig at en kan kommunisere med forskjellige typer mennesker. Klienten skal forstå hva som skjer i saken, og ta vanskelige valg. De må derfor stole på sin advokat. Sosiale kunnskaper mener derfor jeg er en av de viktigste egenskapene en må ha i den type arbeid som jeg arbeider med. 


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Mange arbeider som advokat gjennom hele sin yrkeskarriere. De som velger å slutte har et hav av muligheter å velge mellom. De kan bli alt fra dommer, til jurist i et oljeselskap, til å arbeide i NAV. Her finnes det ingen typisk karrierevei. 
 
 
Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

For å bli advokat må en få advokatbevilling. For å få den må en typisk ha arbeidet som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig/advokat i 2 år. 

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

LES OGSÅ: Mads er jus-trainee i advokatfirmaet Wikborg Rein

Jeg gikk tre år på idrett på videregående, og tok deretter master i rettsvitenskap (juss).

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg var heldig og hadde en far som arbeidet i firmaet. Jeg fikk derfor mulighet til å prøve meg som fullmektig i firmaet. Etter to år fikk jeg advokatbevillingen og fortsatte som advokat i samme firma.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?


Dersom karakterene dine ikke er gode nok til å komme inn på jusstudiet er folkeuniversitetet et godt alternativ. Eksempelvis har folkeuniversitetet i Trondheim et godt tilbud til de som ønsker å studere juss.

LES OGSÅ: Hvordan få jobb som advokat i et advokatfirma?

Når du er ferdig utdannet vil jeg anbefale at du søker fullmektigstilling i et lite eller mellomstort firma som driver allsidig praksis. Da får du et stort spenn i saker å jobbe med, samt at du etter all sannsynlighet får prøvd deg mye i retten. Dette gir deg meget god erfaring.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

En må ha tatt juss, dvs. mastergrad i rettsvitenskap. Studie er nå på 5 år. Deretter må en ha fått advokatbevillingen. Denne oppnår en ved å  ha arbeidet i to år, gjennomført et advokatkurs, samt prosedert i noen rettssaker. Dersom en har noen flekker på rullebladet kan dette være til hinder for å bli advokat da en må sende inn politiattest ved søknad om advokatbevilling. 

LES OGSÅ: Advokatfullmektig - Christoffer

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?


Som advokat møter du stadig nye utfordringer. Det er noe jeg stortrives med.

En får også oppleve å hjelpe mennesker ut av vanskelige situasjoner. Det er noe som gir en god følelse, og som er et klart frynsegode for meg!