Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som inspektør ved en ungdomsskole.

Mitt hovedansvar er oppfølging av elever som trenger spesialundervisning og/eller sosialpedagogiske tiltak.

 

Mitt Yrke: Undervisningsinspektør

Navn: Harald Gautestad

Alder: 39

Stilling: Undervisningsinspektør

Arbeidsgiver: Bugården ungdomsskole

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg starter dagen med å sjekke/svare på e-post, og å møte lederteamet bestående av rektor og to inspektører.

Deretter, varierer dagen mellom undervisning, samtaler med elever, møter med foreldre, lærere eller offentlige instanser som for eksempel pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT).

I noen friminutt, tar jeg en tur rundt på skolen for å snakke med elevene.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

For å lykkes som inspektør med mine arbeidsoppgaver, er det viktig å ha interesse for mennesker.

Jeg møter daglig barn og voksne i ulike livssituasjoner, og opplever at det er viktig å møte alle med respekt og å forsøke å forstå deres utfordringer.

Man må selvsagt også ha relevant utdannelse mht. pedagogikk.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Karriereveien videre kan være å søke en rektorstilling, men det er svært mange inspektører som forblir i jobben.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Før man blir inspektør, er det vanlig, og viktig, at man arbeider noen år som lærer.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har hovedfag kristendom, fra Det teologiske menighetsfakultet, praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.

Jeg har også noe utdanning i engelsk, historie og norsk.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg fikk jobben fordi jeg har en genuin interesse for å jobbe med barn og ungdom som har litt større utfordringer enn andre.

Jeg har gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse, som jeg visste jobben krevde.

I tillegg, var jeg tydelig på hva mine styrker og svakheter er.

Det var viktig for meg å også si klart ifra om hvilke arbeidsoppgaver jeg ikke ønsket og ikke kunne leve godt med.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Du må vite hva dine styrker er og ha et sterkt ønske om å arbeide med barn/ungdom.

Du må også ha et ønske om å være i en lederposisjon med det ekstra ansvaret dette innebærer.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Man må ha relevant pedagogisk utdannelse.

I min stilling, er det selvsagt også viktig med personlig egnethet, siden jeg jobber mye direkte med mennesker.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med jobben min er møtene med mennesker.

Å jobbe på ungdomsskole oppleves virkelig som å være tett på livet, både på godt og vondt.

At jeg i tillegg jobber sammen med flotte og engasjerte kolleger bidrar til høy grad av trivsel.