Hva gjør en Analytiker

Analytiker er et vidt begrep som brukes om analysearbeid innen flere bransjer. En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjonsselskaper.

Analytikere kan også arbeide som rådgivere for investorer og aksjekjøpere på børs.

Arbeidet består i hovedsak av å samle inn og analysere informasjon, for så å presentere et best mulig beslutningsgrunnlag for "kunden". 

Det kan også innebære inngåelse av nye salgskontrakter, produktutvikling, samt markedsanalyser. Da jobber man med analyse av markedet for de produktene selskapet selger.

Formålet med analysene er å danne best mulig beslutningsgrunnlag for ledelsen ved reforhandling av eksisterende leveringsavtaler. Analytikeres anbefalinger kan ha direkte konsekvenser for hva selskapet bestemmer seg for å gjøre i markedet.

Det er vanlig at nyutdannede starter i analytikerstillinger innen sitt fagfelt. Dette kan gi gode muligheter for videre karriere, siden analytikere arbeider tett sammen med sentrale beslutningstagere i organisasjonen. Dette kan være en svært lærerik erfaring, som gir et godt innblikk i hvordan virksomheten fungerer. 

Se også markedsanalytiker

 

Personlige egenskaper - Analytiker

Det viktigste er kanskje å ha evnen til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, identifisere hvilken informasjon som må innhentes, finne informasjonen og utføre analyser.

Man må også kunne presentere resultater på en lettforståelig og engasjerende måte.

Generelt bør man være interessert i statistikk og tall, og like å arbeide systematisk og analyserende.

Man bør også kunne samarbeide med andre og kunne fungere godt i et team som jobber mot et felles mål. 

 

Utdanning - Analytiker

For å få jobb som analytiker, er det vanlig å måtte ha utdanning på universitet- eller høyskolenivå, men det er individuelle krav hos de ulike arbeidsgiverne.

Mange typer utdannelse kan være aktuelt, som for eksempel sosiologi-, finans-, markedsføring, økonomi-, og sivilingeniørstudier.

Les mer om studiemuligheter for yrket Analytiker: 

 

Jobbmuligheter - Analytiker

Siden analytikerstillinger som regel besettes av nyansatte, vil jobbmulighetene generelt følge etterspørselen etter nyutdannet arbeidskraft.

Man kan være ansatt i flere avdelinger i både offentlig og privat sektor. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Analytiker:

 

Lønnsnivå - Analytiker

I og med at analytikere jobber i så mange ulike bransjer, er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået.

 

Mer informasjon / linker

Forening for finansfag Norge (FFN) - en ledende uavhengige kompetanse- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet, og et naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen: www.finansfag.no