Hva gjør en logistikksjef

En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere. Dette er ofte en toveisprosess med retur av varer.

En logistikksjef koordinerer prosesser for å sikre kundetilfredshet. Det er viktig å ha bevissthet om ytre påvirkninger som lovgivning, drivstoffskostnader og påvirkninger.

IT spiller en sentral rolle innen logistikkfeltet med tanke på prognosering av stadig mer komplekse systemer av lagernivåer, leveringstider, transportkostnader og ytelsesevaluering.

Ansvaret varierer i henhold til de spesifikke arbeidsrollene, og om bedriften man jobber for er en produsent, en forhandler eller en tjenesteleverandør.

Et utvalg av forretningsoppgaver blir gjennomført for å støtte den effektive driften som forsyningskjeden prosesser, og typiske arbeidsoppgaver inkluderer vanligvis:

- Overvåking av kvalitet, kvantitet, kostnader og effektivitet i bevegelsen og lagringen av varer
- Koordinere og styre rekkefølgesyklusen og tilhørende informasjonssystemer
- Analysere data for å overvåke ytelse og planlegge forbedringer og etterspørsel
- Tildeling og administrere personalressursene i henhold til endrede behov
- Opprettholde forbindelsene og forhandle med kunder og leverandører
- Utvikle virksomheten ved å få nye kontrakter, analysere logistiske problemer og produsere nye løsninger


Dersom man i tillegg administrer lager- eller transportsansatte, kan rollen også omfatte:

- Implementere helse- og sikkerhetsprosedyrer
- Administrere personalet og deres spørsmål
- Motivere andre medlemmer av teamet
- Prosjektledelse
- Finne delmål

Flere ledende roller i logistikk kan innebære:

- Planlegging av prosjekter
- Bruke spesialkunnskap for å yte konsulenttjenester

LES OGSÅ: Helle jobber som programkoordinator

Utdanning / kompetansekrav - Logistikksjef

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Logistikksjef


Jobbmuligheter - Logistikksjef

 

KarriereStart.no - Temaside Logistikksjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Logistikksjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Logistikksjef

 

Mer informasjon / linker

www.ltl.no

www.logistikk-ledelse.no

LES OGSÅ: Yrkesdykker | Yrkesguiden | Yrke Yrkesdykker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner