Navn: Trine Marie Ellingsen
Alder: 25 år
Yrke: Aktuar

Yrkesbeskrivelse: 
Aktuar

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber i aktuaravdelingen i Gjensidige Forsikring ASA. Vi er ansvarlige for de forsikringstekniske avsetningene. Det vil si at vi beregner hvor mye penger vi må avsette i dag for å ha nok til å dekke de framtidige utbetalinger vi står ansvarlige for. Vi følger også opp produktenes lønnsomhet.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag for meg består av en del arbeid med utvikling og forbedring av modellene vi benytter til avsetningene. Det blir en del programmering i SAS o.a., arbeid i Excel og faglige diskusjoner. Jeg deltar også i noen prosjekter, så det blir en del møter og samarbeid på tvers av avdelingene. Fra tid til annen reiser vi for å møte de andre aktuarene som jobber i Gjensidiges filialer i Sverige og Danmark. Det er også viktig å holde seg oppdatert på sitt fagfelt, så innimellom er vi på kurs og internasjonale seminarer.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Først og fremst må man jo ha en solid faglig bakgrunn og en generell interessere for matematikk og statistikk. Det er dessuten viktig å kunne koble teori med praksis, være god til å samarbeide, initiativrik og løsningsorientert.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Dersom man har tilstrekkelig erfaring og de rette kvalifikasjonene, kan man etter en del år bli ansvarshavende aktuar. Da har man det overordnede ansvaret for de forsikringstekniske avsetningene for selskapet. Det er også noen som etter en tid i et stort selskap velger å arbeide som selvstendige konsulenter. Som aktuar har man en meget etterspurt og bred utdannelse, som gir stor valgfrihet i videre karriere.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Startoppgavene for nyutdannede er ikke spesielt forskjellige fra oppgaver man får senere. Som nyutdannet mangler man imidlertid en del praktisk erfaring, og naturlig nok medfører det at man i begynnelsen bruker en del tid på å sette seg inn i rutiner, forstå praksis og lære om forsikringsproduktene vi selger. Arbeidsgiverne er innforstått med at det kan være en stor overgang fra teori til praksis og er derfor flinke til å gi opplæring og støtte for nyutdannede.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo. Utdannelsen består av matematiske og statistiske fag rettet mot finans- og forsikringsbransjen.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg kunne vise til relativt gode resultater fra utdannelsen og hadde i tillegg en yrkesrelevant jobb ved siden av studiene. Dessuten hadde jeg deltatt i noen studentorganisasjoner og drevet aktivt med idrett. Til sammen tror jeg det viste at jeg har evnen til å holde flere baller i luften til enhver tid, en egenskap som er viktig i mitt yrke.


 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Det er viktig med en solid faglig bakgrunn! Dersom man er interessert i statistikk og praktiske anvendelser av matematikk, kan absolutt aktuaryrket være et godt valg. 

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Aktuarutdannelsen er en 5-årig utdannelse, bygd opp av en treårig bachelorgrad etterfulgt av en toårig mastergrad. I tillegg til generelle fag i matematikk og statistikk, spesialiserer man seg i finans, forsikring og risiko. Aktuarutdannelsen tilbys ved Universitetet i Oslo og Universitet i Bergen.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Vi har gode muligheter for videre faglig utvikling og utdannelse. Jobber man i et stort selskap får man også gunstige avtaler på lån og forsikring. Men det aller beste med mitt yrke er å få jobbe med så mange hyggelige mennesker, stort fokus på felles framgang og svært få spisse albuer – aktuarer er trivelige mennesker!