Fortell kort om hva du jobber som og hvor

Jeg jobber som juniorkonsulent i Affecto – Nordens største leverandør av Business Intelligence og Information Management.

Business Intelligence (BI) er løsninger, applikasjoner og teknologi med fokus på å samle, lagre, analysere og tilgjengeliggjøre informasjon.

Det handler om å samle inn og sammenstille en virksomhets allerede eksisterende data på en systematisk og strukturert måte. På denne måten, kan man som BI-konsulent hjelpe kunder å heve kvaliteten i deres beslutningsprosesser, redusere kostnader, samt forbedre virksomhetens effektivitet.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Halvannen måned etter jeg begynte hos Affecto, var jeg ute i kundeoppdrag.

Gjennom flere år har denne kunden, med støtte fra Affecto, bygget et datavarehus for å kunne håndtere krav til datalagring og rapportering. Kundens fagavdelinger ønsker seg tilgang til data fra interne fagsystemer satt sammen med data som samles inn via eksterne kilder.

Sammen med en annen juniorkonsulent fra Affecto, har min rolle vært å kvalitetssikre datavarehusets overensstemmelse med brukerkrav og rapporteringsønsker.

Hverdagen min består av kontinuerlig kontakt med sluttbrukere og utviklere, i forbindelse med egne utviklingsoppgaver mot å gjøre datavarehus og utrapportering mest mulig brukervennlig.

Min hverdag er lærerik, variert, spennende og til tider hektisk. Det er kunden som i stor grad legger føringer for mine arbeidsoppgaver, men jeg fikk raskt opparbeidet meg tillit og påvirkningskraft på dette.

Hvilke arbeidsoppgaver man får varierer mye, også ut fra hvilket kundeoppdrag man får.


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Her er det muligheter for den som ønsker det!

Mitt inntrykk er at du, i konsulentbransjen, i stor grad selv bestemmer hvor langt du vil nå. Som ambisiøs, engasjert, proaktiv og tilpasningsdyktig, så tror jeg du kan nå helt til topps.

Som konsulent, er ingen dager like og utfordringene er mange. Arbeidsoppgavene vil variere alt etter hvilket prosjekt du arbeider med og hvilke klienter du arbeider for.

Med faglig tyngde, sammen med evnen til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og å tåle å ha mange baller i luften, får du mestringsfølelsen – da blir det moro.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Affecto har en godt definert karrierestige. Med mange forskjellige avdelinger og kompetanseområder, eksisterer det selvfølgelig mange muligheter, alt etter hva man vil og er god på.

Som nyutdannet, begynner man som Juniorkonsulent og får delta i et 12-18 måneders kompetanseutviklingsprogram/traineeprogram i regi av Affecto University– Talent Recruitment Program (TRP).

Her får man innblikk i basisområder innen IT konsulteringsarbeid, både gjennom trening og læring under arbeid. Hovedfokus ligger på konsulenttjenester innenfor Business Intelligence.

Etter å ha fullført TRP, blir man titulert som Konsulent.

Programmet gjennomføres i samarbeid med de andre Affecto-landene, og innebærer utenlandsturer til København, Stockholm, Helsinki, Vilnius for å nevne noen.

Fordelen med å begynne som junior, og å få delta på TRP, er at du får prøve masse forskjellig. Du får en bred erfaringsplattform og et godt beslutningsgrunnlag for veien videre. Her er det kun dine egne begrensninger og ambisjoner som stopper deg.


 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

I Affecto, legges det stor vekt på kompetanseutvikling hos de nyansatte.

Som nevnt tidligere, begynner man som nyutdannet på et 12-18 måneders kompetanseutviklingsprogram (TRP). I tillegg til faglig utvikling, har dette vært svært kjærkomment for tilhørighet og samhold. Man blir godt kjent med andre “ferskinger” og ser at det er flere i samme båt.

Så fort som mulig, selges du også ut til kunde – du lærer best i virkelige omgivelser!

Av og til, innebærer dette å bli kastet litt ut på dypt vann, men det er dette man lærer av. Og om enn på dypt vann, så er du aldri alene.

En del av TRP er at enhver junior skal ha en mentor, en senior med erfaring, å støtte seg på. I tillegg, har man en stor organisasjon i ryggen – et stort nettverk av fagpersoner å støtte seg på og høste erfaring fra – som uttrykker at det er aldri feil å spørre.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har en tverrfaglig Mastergrad fra Universitetet i Oslo (Teknologi, Organisasjon og Læring), og har gjennom fagspesialisering i informatikk, sosiologi og pedagogikk tilegnet meg en helhetlig forståelse av organisasjoner i endring.

Informatikk har blant annet gitt meg god innsikt i informasjonssystemer, systemutvikling og brukervennlighet.

Pedagogikk og organisasjonspsykologiske fag har tilført kunnskap omkring kognitiv teori om menneskelig persepsjon og læring, og sosiologi ferdigheter omkring sosiale relasjoner, kommunikasjon og koordineringsmekanismer.

Formålet med utdanningen var å lære seg hvordan å implementere ny teknologi på en måte som kan bidra i forbedringen av informasjonsflyt, så vel som engasjement, motivasjon og effektivitet gjennom hele organisasjonen.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ønsket meg en jobb innenfor konsulentbransjen. Jeg har en bred utdanningsbakgrunn og var ute etter en jobb som kunne utfordre meg innenfor flere fagområder.

Jeg ville ikke være “hel-teknisk”, men var svært interessert i brukerperspektivet som, etter min oppfatning, ofte blir litt glemt i IT-bransjen.

Innenfor Business Intelligence (BI), er det svært viktig å forstå bruker og forretning for å kunne levere det kunden vil ha.

En jobb innenfor et voksende BI-miljø fremsto med dette som svært attraktiv. Selskapets posisjon som en av Norges ti beste arbeidsplasser (Great Place to Work) vekket naturligvis også interesse.

Jeg tror jeg ble ansatt på grunn av mange av de samme tingene – jeg var litt annerledes. Jeg var ingen superteknisk informatikkstudent, men utdannet i mellomsjiktet mellom bruker og utvikler. I denne bransjen, trenger man begge deler.

Og så er jeg jente – kanskje dette gjorde meg ekstra attraktiv?  Vi jenter er fortsatt i undertall i IT-bransjen, men det er jo ingen grunn til at IT-konsulenter skal være “bare” mannfolk – jeg oppfordrer jenter til å søke.


 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Nå er jeg selv ganske fersk i yrket, men jeg tror du kommer langt med interesse, stå-på-vilje og engasjement i fagområdet man arbeider med.

Det du vil, får du til!

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Av formell utdanning kreves en grad tilsvarende Master eller Bachelor, og med 3-5 års studier fra økonomi/business, matte eller IT for å få jobb i Affecto.

Selv har jeg en mer samfunnsvitenskapelig/humanistisk bakgrunn enn de andre jeg begynte sammen med, som stort sett har IT-bakgrunn.

Først og fremst er det viktig at du har ambisjoner og lyst til å jobbe som konsulent, at du er omgjengelig, og at du kommuniserer og arbeider godt sammen med andre.

Som konsulent, vil du også ha stor nytte av høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne – du må være løsningsorientert og forberedt på å jobbe hardt for å nå målene du setter deg.

Det stilles krav til deg som konsulent at du raskt kan sette deg inn i nye forretningsområder og opparbeide deg kunnskap om selskaper på kort tid.

En jobb innenfor konsulentbransjen kan også medføre at man må ha evnen til å balansere flere prosjekter og kunder på samme tid.


 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med konsulentyrket må være allsidigheten og variasjonen i arbeidsoppgaver. Det er en unik mulighet til å virkelig finne ut av hva man brenner for og hvilke områder man har lyst til å jobbe med.

Man lærer mye som konsulent – både sosialt og faglig!

Forskjellige kundeoppdrag gjør at man ofte må sette seg inn i nye virksomhetsområder og (arbeids)kulturer. Samtidig, er det en fantastisk mulighet for nettverksbygging!

I og med at arbeidsplassen din varierer som konsulent, kan du kanskje av og til bli litt forvirret på hvem som er dine kollegaer. Her er det opp til bedriften du er ansatt i å gi deg følelsen av å høre til.

Mye sosiale arrangementer (firmaturer, julebord, sommerfest og så videre) gjør at man blir godt kjent med sine medarbeidere. De gir deg følelsen av å være verdsatt.

Dette har vært svært viktig for meg som nyutdannet og nyansatt.

Gode tilbakemeldinger gir deg følelsen av å bidra heller enn følelsen av utilstrekkelighet, som nyansatte ofte har i begynnelsen.