Hva gjør en lektor

De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen.

Som lektor, underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre undervisningsfag.

Ulike fagområder kan være realfag, kultur og samfunnsfag, språk og nordisk. Innen realfagene, kan man for eksempel spesialisere seg i matematikk, fysikk, kjemi, geografi, biologi og naturfag.

Ved siden av undervisning i sine respektive fag, er det mange lektorer som i tillegg har en del lederansvar på arbeidsplassen – for eksempel i forhold til organisering og koordinering innenfor eget fagfelt.
 
Noen lektorer går inn i forsker- og undervisningsstillinger ved universiteter og høyskoler, mens andre gjør karriere i forlag og ulike medier ( aviser, TV, radio og reklame).

Vi finner også lektorer innen kommunikasjon og informasjon.

 

Personlige egenskaper - Lektor

Som lektor i skolen, må du trives sammen med unge mennesker, men samtidig opptre som en voksenperson i møtet med elevene.

Den gode lektoren er faglig trygg med evnen til å motivere og engasjere sine elever.

Psykologisk innsikt og empati er også sentrale egenskaper å ha med seg i undervisningssituasjonen.


 

Utdanning / kompetansekrav - Lektor

Det kreves mastergrad/hovedfag for å godkjennes som lektor.

Her er det universitetene som tilbyr mastergrads- og hovedfagsstudier innen en rekke fagområder.

Dessuten tilbys integrerte lektorutdanninger ved følgende universiteter og læresteder: Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Universitetet for miljø- og biovitenskap, NTNU og Det teologiske menighetsfakultet.

I denne lektorutdanningen, er PPU ( praktisk pedagogisk utdanning) integrert.

I skoleverket, opererer man med lektorkoder i undervisningsstillinger. Det har noe med lønnsfastsettelse og ansettelse å gjøre. For å få lønn som lektor med tillegg, må man ha minst 6 års normert studietid, der PPU er inkludert.

For å få fast ansettelse i skolen, må man ha avlagt PPU- eksamen.

Les mer om studiemuligheter for yrket Lektor:

 

Jobbmuligheter - Lektor

For øyeblikket, har nok lektoren de beste jobbmulighetene i skoleverket.

Når vi vet at det er mange lektorer som i løpet av de nærmeste årene går over i pensjonistenes rekker, sier det seg selv at det vil bli et stort behov for godt kvalifiserte lærere i årene som kommer.

Mange lurer på om det er bestemte fag som blir spesielt etterspurt. Det er ingen tvil om at realfagslektorer og norsklektorer vil bli en ettertraktet gruppe i skolen.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Lektor:


 

Lønnsnivå - Lektor

Per 2010, er begynnerlønn for lektor kr. 395.700,- og for lektor med tilleggsutdanning kr. 409.700,- .

Dette gjelder undervisningsstillinger i den offentlige skolen.

Lønnsnivået for lektorer i andre sektorer er varierende.

 

Mer informasjon / linker