Hva gjør en lektor

De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen.

Som lektor underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre undervisningsfag. Ulike fagområder kan være realfag, kultur og samfunnsfag, språk og nordisk. Innen realfagene kan man for eksempel spesialisere seg i matematikk, fysikk, kjemi, geografi, biologi og naturfag.

Ved siden av undervisning i sine respektive fag, er det mange lektorer som i tillegg har en del lederansvar på arbeidsplassen – for eksempel i forhold til organisering og koordinering innenfor eget fagfelt.
 
Noen lektorer går inn i forsker- og undervisningsstillinger ved universiteter og høyskoler, mens andre gjør karriere i forlag og ulike medier ( aviser, TV, radio og reklame). Vi finner også lektorer innen kommunikasjon og informasjon.

Personlige egenskaper - Lektor

Som lektor i skolen må du trives sammen med unge mennesker, men samtidig opptre som en voksenperson i møtet med elevene.


Den gode lektoren er faglig trygg med evnen til å motivere og engasjere sine elever.

Psykologisk innsikt og empati er også sentrale egenskaper å ha med seg i undervisningssituasjonen.

LES OGSÅ: Lyst til å bli lærer på ungdomsskole eller videregående? Da kan lektorutdanning være noe for deg!

Utdanning / kompetansekrav - Lektor

Det kreves mastergrad/hovedfag for å godkjennes som lektor. Her er det universitetene som tilbyr mastergrads- og hovedfagsstudier innen en rekke fagområder. Dessuten tilbys integrerte lektorutdanninger ved følgende universiteter og læresteder : Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Universitetet for miljø- og biovitenskap, NTNU og Det teologiske menighetsfakultet. I denne lektorutdanningen er PPU ( praktisk pedagogisk utdanning) integrert.

I skoleverket opererer man med lektorkoder i undervisningsstillinger. Det har noe med lønnsfastsettelse og ansettelse å gjøre. For å få lønn som lektor med tillegg må man ha minst 6 års normert studietid der PPU er inkludert. For å få fast ansettelse i skolen må man ha avlagt PPU- eksamen.

Studievalg.no - Relaterte studier til Lektor


Jobbmuligheter - Lektor

I øyeblikket har nok lektoren de beste jobbmulighetene i skoleverket. Når vi vet at det er mange lektorer som i løpet av de nærmeste årene går over i pensjonistenes rekker, sier det seg selv at det vil bli et stort behov for godt kvalifiserte lærere i årene som kommer.


Mange lurer på om det er bestemte fag som blir spesielt etterspurt. Det er ingen tvil om at realfagslektorer og norsklektorer vil bli en ettertraktet gruppe i skolen.

KarriereStart.no - Temaside Lektor

KarriereStart.no - Stillingsannonser Lektor

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Lektor

Lønnsnivå - Lektor

Pr. 1.8.2010 er begynnerlønn for lektor  kr. 395.700,- og for lektor med tilleggsutdanning  kr. 409.700,- . Dette gjelder undervisningsstillinger i den offentlige skolen.

Lønnsnivået for lektorer i andre sektorer er varierende.

Mer informasjon / linker

Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner