Hva gjør en sosiolog

Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.

Alle sosiologer går gjennom en grunnutdanning, hvor de mest relevante klassiske og moderne teorier blir introdusert, som et grunnlag for å fortolke, forstå og forklare ulike aspekter av det sosiale fra mellommenneskelige møter og relasjoner til globale sosiale prosesser.

De trenes også i metoder for å kunne frambringe informasjon og kunnskap om det sosiale.

Sosiologi søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling.

Faget søker å forstå samhandling i lys av vår tids mest aktuelle problemer, debatter og konflikter.

De som går videre i faget etter grunnutdanningen spesialiserer seg innenfor et område som de har interesse for, og trener mer på de teorier og metoder som er nødvendig for å forstå dette området, enten det er arbeid- og organisasjonssosiologi, kultursosiologi eller analyse av ulikhet.

For en mer fullstendig liste over de mange ulike spesialiseringer en sosiolog kan fordype seg i, anbefales det å se på de ulike utdanningsinstitusjonenes kurstilbud, da spesialiseringene kan være ulike ved ulike universiteter og høyskoler.

 

Personlige egenskaper - Sosiolog

Egenskaper som øves fram i sosiologistudiet er analytisk kompetanse, og evne til å beskrive og fortolke sosiale prosesser, oversette teoretisk til praktisk kunnskap, kunne se både helheter og detaljer, arbeide metodisk og systematisk, og kunne formidle sine innsikter på en tydelig og ryddig måte.

Det er en fordel om sosiologen har en interesse for og evne til å bruke språket sitt på en god måte til å gjøre dette.

Evne til å arbeide selvstendig og kunne strukturere eget arbeid er viktig, men det er også viktig å kunne samarbeide, gi konstruktive råd og lytte til råd fra andre.

 

Utdanning / kompetansekrav - Sosiolog

Sosiologyrket krever minimum bachelorutdanning.

Les mer om utdanninger for yrket Sosiolog:

 

Jobbmuligheter - Sosiolog

En utdanning som sosiolog gir grunnlag for arbeid innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene.

Sosiologer kan du for øvrig finne i en lang rekke posisjoner innenfor sektorer hvor sosiologen har sin interesse og fordypning, fra reklame og salg til i ideelle organisasjoner.

Eksempler på yrker kan være forsker, veiledere, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, politisk rådgiver, rådgiver, konsulent, HR, prosjektkoordinatorer.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Sosiolog:

 

Lønnsnivå - Sosiolog

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering.

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker