Som sosiolog, oppfordres man til å belyse komplekse problemstillinger i samfunnet og finne kreative løsninger. Det er utfordrende og givende på samme tid. 

Ukas student, Sigrid Jerpstad (25), har en mastergrad i sosiologi fra Universitet i Oslo.

Våren 2019, leverte hun masteroppgaven «Who Should Bear the Burden? The EU´s Approach to Responsibility for the Sustainable Development Goals», og vant UiO’s bærekraftspris. 

Sigrid er opptatt av de store linjene i samfunnet, og dermed ble sosiologi det rette studievalget for henne.

 

Krever selvstendighet 

Hun mener det beste med masterstudiet var friheten til å velge hva man fordyper seg i. 

– På masterstudiet i sosiologi, står man veldig fritt til å velge både emner og tema for oppgaver ut ifra hvilke faglige interesser man har. 

Hun legger til at det mest krevende med masterstudiet var selvstendigheten som følger med studieløpet. 

Det er få obligatoriske forelesninger, for eksempel, og man må derfor selv sørge for at man legger ned den jobben som kreves for å oppnå et godt resultat, forteller hun. 

 

  

Valgte en aktuell problemstilling 

Masteroppgaven til Sigrid tar utgangspunkt i EUs rolle i forhandlingene av FNs bærekraftsmål. For å oppnå bærekraftmålene, må de 193 medlemslandene i FN samarbeide. 

Det er ingen enighet om hvilke land som skal bidra mest til finansieringen av bærekraftsmålene, forteller Sigrid. 

Sigrid satte fokus på aktuelle spørsmål som «hvem skal finansiere ulike utviklingstiltak?», og «hvem har ansvar for å kutte mest i sine klimagassutslipp?».

– Det gjør det viktig å studere hvilke forpliktelser landene mener de har ovenfor hverandre.

Hun legger til at hun er glad for at hun fikk muligheten til å skrive masteroppgaven om en aktuell og interessant problemstilling. 


  

Ville bidra på et nytt forskningsfelt 

Sigrid skrev masteroppgaven sin i samarbeid med ARENA Centre for European Studies.

Dermed ble det naturlig for henne å ta EU som utgangspunkt. Hun var også en del av det internasjonale forskningsprosjektet GLOBUS, som fokuserer på global rettferdighet. 

– Valget om å skrive om EUs tilnærming til hva som er en rettferdig fordeling av ansvaret for å oppnå bærekraftsmålene, kommer av at EU er den største bidragsyteren av internasjonal bistand, og dermed spiller en nøkkelrolle i finansieringen av bærekraftsmålene. 

Det er blitt forsket lite på EU i forhold til bærekraftsmålene før, og det er spennende å bidra til et relativt nytt forskningsfelt, forteller hun. 

 

  

Som en del av masteroppgaven, reiste Sigrid til Brussel for å snakke med representanter fra EU. 

– For å finne ut hvilket syn EU hadde på ansvarsfordelingen for bærekraftsmålene, var det viktig å snakke med EU-representanter som deltok i forhandlingene i FN. Jeg gjennomførte også noen intervjuer over telefon.

Videre, kategoriserte Sigrid sitatene etter viktighet, og analyserte EUs forhandlingsprosesser ved bruk av offentlige dokumenter.  

– Jeg var spesielt opptatt av hva som ikke ble sagt og skrevet. Ofte, finner man mye interessant informasjon ved å lese mellom linjene.

I etterkant av intervjuene, fant Sigrid ut at EU fokuserte svært lite på historisk ansvar, dvs. at land som tidligere har hatt større utslipp, må ta mer ansvar i dag. 

Hun synes det er interessant at EU ikke fokuserte på det faktum at historisk ansvar er viktig for mange utviklingsland. 


  

Nyttig til fremtidig karriere  

Sigrid mener kunnskapen som hun har tilegnet seg gjennom masteroppgaven sin, vil være nyttig for hennes fremtidige karriere. 

Jeg tror kunnskap om bærekraftsmålene vil være viktig for mange arbeidsgivere fremover. Det er et stort fokus på bærekraftig utvikling i dagens samfunn, både i offentlig og privat sektor, forteller hun. 

Hennes beste tips til fremtidige masterstudenter er skrive masteroppgaven i samarbeid med et forskningsinstitutt eller andre aktører. 

– Det er motiverende å tenke på at oppgaven er en del av et større prosjekt. Samtidig, får man ofte også kontorplass, og blir dermed en del av et miljø som ofte sitter på stor kunnskap om temaet du skal skrive om. 

Et annet tips, er å alltid ha i bakhodet hvorfor oppgaven din vil være nyttig og relevant for andre. Begynn prosessen med å skrive masteroppgave med å lese så mye tidligere forskning som du bare kan. Fokuser spesielt på hvilke områder andre mener det trengs mer forskning på, legger hun til. 

 

 

Vil benytte kunnskapene fra studiet

Nå har Sigrid et vikariat i Utenriksdepartementet, i avdeling for FN og humanitære spørsmål. 

Som vikariat i UD, er jeg ansvarlig for administrative oppgaver ved avdeling for FN og humanitære spørsmål sitt forværelse. Jeg hjelper også til med forberedelsene til FNs 74. generalforsamling, forteller hun. 

Sigrid legger til at veien videre er usikker. Hun ønsker imidlertid å få en fast stilling, der hun får benyttet seg av metodekunnskapene fra sosiologien, og kunnskapene om bærekraftsmålene som hun opparbeidet seg gjennom arbeidet med masteroppgaven sin. 


 

Saken ble først omtalt i Universitas.no.