Hva gjør en lingvist

En lingvist er en person som forsker på, eller jobber med språk og tale.

Lingvister kan også kalles språkforskere eller språkvitere.

Som lingvist, har du utdanning innen språkvitenskap.

En lingvists arbeid kan, eksempelvis, innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer språk.

Som lingvist, kan man også velge å spesialisere seg på språkets lydsystem, setningsoppbygging eller orddanning. Eller man kan velge å jobbe med barns språkutvikling, med fremmedspråklæring, språkhistorie, språklig variasjon eller mange andre felt.

Lingvister er ofte forskere, men kan også arbeide med kartlegging og behandling av språkvansker, eller med kommunikasjon i bedrifter.

I tillegg til å jobbe med menneskers språk, kan lingvister også jobbe med andre kommunikasjonssystemer, for eksempel kommunikasjon med datamaskiner.

 

Personlige egenskaper - Lingvist

Lingvister må ha interesse for språk og kommunikasjon.

Nysgjerrighet og analytisk evne er viktig.

Det er selvsagt en fordel å like å lære nye språk, men lingvister snakker ikke nødvendigvis mange språk.


 

Utdanning / kompetansekrav - Lingvist

For å bli lingvist, må man fullføre en bachelorgrad eller en mastergrad innen lingvistikk ved enten universitet eller høgskole.

Med en bachelorgrad, kan man spesialisere seg innen felt som logopedi, der man bl.a. hjelper personer med språk- og lærevansker.

En mastergrad kan være knyttet til ett bestemt språk, eller til generell teoretisk eller anvendt lingvistikk.

Les mer om studiemuligheter for yrket Lingvist:

 

Jobbmuligheter - Lingvist

Med mastergrad, kan man bli stipendiat og ta ph.d. (doktorgrad), slik at man kan fortsette en forskerkarriere, men også offentlig og privat sektor trenger lingvister.

Man kan, for eksempel, jobbe som høgskole- eller universitetslærer, redaktør på forlag eller i tidsskrift, leksikon-/ordbokforfatter, kommunikasjonsrådgiver eller datalingvist.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Lingvist:

 

Lønnsnivå - Lingvist

Lingvister er høyt utdannede og lønna vil vanligvis være over gjennomsnittet.

Dette er likevel ikke karrieren for de som først og fremst tenker på penger.

 

Mer informasjon / linker

  • Akademikerne - en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende: www.akademikerne.no
  • Forskerforbundet - Norges største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling: www.forskerforbundet.no