Hva gjør en ambassadør

Ambassadør er en stillingsbenevnelse i forbindelse med yrket diplomat. Vanligvis vil man kun etter lang tjenestetid som diplomat, kunne være kvalifisert som ambassadør. Yrkesbeskrivelsen av diplomat vil derfor i utstrakt grad også gjelde for en ambassadør. Les den her.

Som norsk ambassadør, er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner), og har som oppgave å ivareta norske interesser i utlandet.

Ambassadører er ansatt i Utenriksdepartementet, og har som hovedregel lang erfaring fra ulike stillinger i utenrikstjenesten.

Norsk utenrikspolitikk favner meget vidt. Norge har interesser i alle deler av verden, og de spenner over et bredt økonomisk og politisk spekter.

Utenrikstjenesten skal arbeide for å fremme norske interesser i utlandet, herunder Norges felles interesser med andre land i å finne fram til felles løsninger på internasjonale spørsmål.

Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er derfor en viktig oppgave for Norge.

I globaliseringen og europeiseringens tidsalder, er det Utenriksdepartementet som har ansvaret for å tilrettelegge, samordne og iverksette norsk utenrikspolitikk, herunder bistandspolitiske og multilaterale handelspolitiske spørsmål.

Akkurat hva jobben som ambassadør innebærer, vil derfor variere etter hvilket land og ved hvilken utenriksstasjon man arbeider, men generelt går det altså ut på å ivareta norske interesser i utlandet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ambassadør:

 • bistå nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, sykdom, dødsfall eller straffeforfølging
 • fremme Norges omdømme og norsk kultur
 • fremme norske næringslivsinteresser
 • fremme Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet

 

Personlige egenskaper - Ambassadør

Utenriksdepartementet ønsker å rekruttere personer med ulike interesser og ulik bakgrunn - økonomer, samfunnsvitere, jurister, filologer m.v.

Departementet rekrutterer også personer uten høyere akademisk utdanning, dersom de har relevant bakgrunn fra internasjonalt arbeid e.l. og dermed har nyttig kunnskap og erfaring for arbeid i utenrikstjenesten.

De legger vekt på interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk, og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.

I tillegg, forventes gode språkkunnskaper, spesielt i engelsk og helst også andre språk – både muntlig og skriftlig, samt en generelt god fremstillingsevne.

Aktuelle kandidater til UDs aspirantopptak er norske statsborgere som har:

 • høyere utdanning med meget gode resultater
 • svært gode kunnskaper i engelsk og helst andre språk
 • sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter
 • internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet

 

Utdanning / kompetansekrav - Ambassadør

En ambassadør har som regel tung erfaring fra ulike stillinger i utenrikstjenesten, eller eventuelt andre politiske verv, som for eksempel statsråd.

For å bli diplomat og eventuelt ambassadør, kan man søke på UDs aspirantopptak. Årlig har det vært rekruttert mellom 15-25 aspiranter til utenrikstjenesten.

UDs aspirantkurs er et treårig traineeprogram, med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og i utlandet.

Både nyutdannede og kandidater med noe relevant arbeidserfaring er aktuelle. Det gjelder imidlertid ingen særlige aldersgrenser i forhold til å søke aspirantkurset.

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og 1 år ved første utenriksstasjon.

Dagens ordning ser slik ut (oppd. 2023):

 • Tre ukers introduksjonskurs
 • Ti måneder praksisperiode ved fagavdeling
 • Seks måneder kurs
 • Fem måneder praksisperiode i fagavdeling
 • Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon

 

Det tas forbehold om eventuelle endringer i nåværende opplæringsmodell.

Les mer om studiemuligheter for yrket Ambassadør:

 

Jobbmuligheter - Ambassadør

En ambassadør er som hovedregel brukt som betegnelse for lederstillingen ved utenriksstasjoner, men Utenriksdepartementet kan også gi tittelen til ansatte som har spesielle oppdrag i tilknytning til forhandlinger eller spesielle fagfelt.

Norge har mer enn 100 utenriksstasjoner rundt i verden.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Ambassadør:

 

Lønnsnivå - Ambassadør

I følge statens lønnsbestemmelser, følger statelige ansatte, som diplomater og ambassadører, tariffavtalen (lønnstrinn 66-95).

Generelt tjener diplomater og ambassadører rimelig bra.

 

Mer informasjon / linker