Hva gjør en politibetjent

Den grunnleggende oppgaven til en politibetjent er å skape trygghet for alle i samfunnet. Han/hun hindrer folk i å begå kriminelle handlinger, etterforsker slike handlinger og tar de kriminelle. Politiet er først og fremst en hjelpeinstans i samfunnet.

For å nå målet om et trygt samfunn, jobber politifolk på mange nivå. Politiet er til stede og driver forebyggende virksomhet i barnehager, skoler og ungdomsmiljøer. Politiet er til stede i trafikken, driver trafikksikkerhetsarbeid og gjennomfører fartskontroller. Når de etterforsker kriminalitet, gjelder det alt fra enkelthendelser som rammer folk flest (biltyverier, villainnbrudd osv), til store og komplekse saker som for eksempel smugling av narkotika inn til Norge og barnepornografi på internett. Sistnevnte saksområder har også ofte forgreininger til organisert kriminalitet i andre land, og krever samarbeid med politifolk fra utlandet.

Politiet har egne ekspertenheter med nasjonalt ansvar på enkelte fagområder. Økokrim er politiets enhet for etterforskning av økonomisk kriminalitet, Kripos er enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, Utrykningspolitiet jobber med trafikk og Utlendingsenheten jobber med asylsøkere som kommer til Norge og uttransportering av folk som ikke skal være her.
 
Politiet håndterer sikkerheten rundt de mest profilerte politikerne våre og kongefamilien.


Politiet har også sin egen anti-terror styrke, som skal håndtere terror på norsk jord.

Norsk politi har også oppgaver i utlandet. Norsk politiutdannelse er svært anerkjent ute i verden og norsk politifolk brukes til å utdanne/trene opp politistyrker i andre land. For tiden finnes norsk politi blant annet i Afghanistan og Darfur.

Personlige egenskaper - Politibetjent

Hvilke personlige egenskaper som er viktige, vil variere noe fra hvilken type politiarbeid man har.

Dersom man er i operativ tjeneste og skal løse saker ”ute i gata”, må man både være rolig og tålmodig fordi man skal forsøke å roe ned situasjoner framfor å eskalere dem. Samtidig må man være i stand til å ta raske avgjørelser og være handlekraftig, dersom situasjonen ikke lar seg roe ned. Da er det også nødvendig å være i stand til å bruke fysisk makt.

Skal man være politietterforsker, må man være tålmodig og analytisk, dette arbeidet består i å legge puslespill med mange biter, i enkelte saker ekstremt mange biter.

Utdanning / kompetansekrav - Politibetjent

Det er bare Politihøgskolen som gir politiutdannelse i Norge. Det stilles forholdsvis store krav for å komme inn og det er en omfattende søknadsprosess. I tillegg til gode karakterer, kreves det plettfri vandel. Man må i tillegg bestå en fysisk test og man må gjennom et intervju for å finne ut om man har de rette holdningene til et slikt yrke og er moden nok. Politiet er samfunnets sivile maktapparat og politifolk er de eneste som har juridisk rett til å bruke fysisk makt mot andre mennesker. Det krever moden holdning hos den som får rett til å bruke slik makt.


Utdannelsen er tre-årig og gir en bred og sammensatt kompetanse. Den inneholder generelle fag som for eksempel samfunnsfag, psykologi, juss og språk. I tillegg undervises det i spesielle politifag som arrestasjonsteknikk, avhørsteknikk osv. Utdannelsen gir en solid og bred kunnskap, som gjør politiet i stand til å håndtere jobben som makthåndhever på en svært god måte.

Fordi det kreves en viss modenhet for å komme inn på Politihøgskolen, har mange annen utdannelse før de begynner på politiutdanningen.

Etter tre år på høgskolen, har man en bachelor-grad i politiarbeid og kan jobbe som politibetjent. Skolen har også et omfattende etterutdanningstilbud, blant annet mulighet for å ta mastergrad. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Politibetjent


Jobbmuligheter - Politibetjent

Nesten alle politifolk i Norge begynner å jobbe i politietaten og fortsetter med det i yrkeskarrieren sin. De fleste begynner som politi ”ute i gatene”, altså i operativ tjeneste. Mange går deretter over i etterforskningsarbeid og til ulike saksområder internt i politiet.

Det finnes enkelte arbeidsmuligheter for politifolk utenfor politiet. Forsikringsselskap har avdelinger som etterforsker forsikringssvindel, i disse finnes mange tidligere politifolk. Også Nav og skatteetaten rekrutterer politifolk til enheter som etterforsker trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte banker og advokatfirmaer har også politifolk ansatt. Noen går inn i ulike deler av sikkerhetsbransjen (sikkerhetssjef på oljeplattform, sikring av flyplasser osv). Noen få blir privatetterforskere.


KarriereStart.no - Temaside Politibetjent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Politibetjent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Politibetjent

Lønnsnivå - Politibetjent

Politibetjenter har en grunnlønn på ca kr 332 000 i året, når de begynner i politiet.

Etter ca 7 år i jobb og med etter-/videreutdanning, er grunnlønnen ca kr 350 000 i året.

Etter ca 10 år i jobb og med videreutdanning og spesialisering, kan grunnlønnen være ca kr 372 000.

De politifolkene som jobber skift har variable tillegg fra kr 60 000 til kr 100 000 pr år avhengig av hvor mye ubekvem arbeidstid turnusen innebærer.

Disse har også et tillegg for belastende unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel på ca kr 26 000 pr år, og kr 15 000 pr år  for å arbeide en ekstra time pr uke.
 
Ledere vil ha en del høyere lønn en dette, men de har ofte ikke tillegget for ubekvem arbeidstid, eller mindre tillegg.

Mer informasjon / linker

Du kan finner mer informasjon om studiet på Politihøgskolens nettside www.phs.no.

www.politi.no finner du informasjon om politiet, de ulike enhetene og distriktene.

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet, www.pf.no.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner