4874 håpefulle studenter hadde søkt opptak til bachelorutdanningen hos Politihøgskolen, da fristen gikk ut 1. mars. Av disse, hadde 3763 plassert Politihøgskolen som førsteprioritet.

Årets søkertall er det tredje høyeste Politihøgskolen har opplevd noen gang, selv om søkertallet sank med 14% fra i fjor.

Fra 2016, begynte man også å føre statistikk på hvilke politidistrikt søkerne kommer fra. I år, er derfor første gang det foreligger sammenlignbare tall for den nye strukturen.

Nedgangen i det totale søkertallet, gjenspeiler seg naturligvis også i tallene for de enkelte politidistriktene. Alle politidistriktene, med unntak av Finnmark, har lavere søkertall.

I år som i fjor, er det store geografiske variasjoner i søkertallene fra distriktene. Dette henger naturlig sammen med forskjeller i befolkningsantallet i ulike deler av landet.

Interessen for ulike utdanninger og regional interesse vil naturlig variere fra år til år. Vi kan ikke forvente at antallet søkere til politiutdanningen bare vil fortsette å stige, slik vi har sett over flere år, påpeker seksjonsleder for opptak og rekruttering, Ann-Lisbeth Framaas.

Søkertallene viser at politiutdanning fortsatt er et populært utdanningsvalg. Det gjenstår dessuten å se på utviklingen i den totale søkerinteressen for høyere utdanning, sett i forhold til søkertallene for Politihøgskolen, sier seksjonslederen videre.

77% av søkerne har Politihøgskolen som sitt førstevalg.

Ifølge Politihøgskolen, er ikke søkerne mest opptatt av å komme til Oslo. Det aller viktigste for søkerne er å komme inn på studiet, uavhengig av studiested.

Utenom Oslo, har Politihøgskolen studiesteder i Stavern, Bodø og Kongsvinger. Bildet nyanseres imidlertid av at halvparten av førsteprioritetssøkerne har Oslo som sitt foretrukne studiested. Endringene i søkerinteresse til de ulike studiestedene er minimale, sammenlignet med fjoråret.

Årets søkertall gir et godt utgangspunkt for den videre opptaksprosessen. Vi ønsker å ha et solid antall kvalifiserte søkere som konkurrerer om det endelige opptaket til studieplassene, og det har vi alle muligheter til også i årets opptak, sier Framaas.