Hva gjør en seismolog

Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der personer med mer sans for anvendelse av kunnskap kan utfolde seg.

Fagområdet seismologi hører inn under geofysikk og ligger i skjæringspunktet mellom geologi og fysikk. Kunnskaper innen disse fagområder smelter sammen i seismologi.

Yrket er vanligvis del i en forskerkarriere. Klassisk seismologi beskjeftiger seg med jordskjelv og deres karakteristika. Typisk arbeides det innenfor universitet/høyskole/forskningsinstitutt

Vanlige arbeidsoppgaver
Nettopp fordi det er forskerrelatert er det en stor bredde og variasjon i arbeidsoppgavene. Rutineoppgaver finnes, men utføres vanligvis av lavere grads personell. Det typiske er dataanalyse ved hjelp av klassiske og nyere metoder.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Seismologi og kunnskap relatert til seismologi brukes også i petroleumsindustrien. Seismologien beskjeftiger seg da mindre med klassisk jordskjelv-seismologi, men mer med forplantning av seismiske bølger i jorden, samt refleksjons og refraksjonsseismikk.
Klassisk seismologi er meget internasjonalt. Gode kunnskaper i Engelsk og andre språk er nødvendig. Samarbeid med kolleger i andre land er meget vanlig.

Personlige egenskaper - Seismolog

Egenskaper som verdsettes er vilje og evne til analytisk tenkning samt interesse for naturfenomener (jordskjelv). Svært ofte vil man i dag delta i forskerteam der evner til samarbeid er viktig. Dersom man ønsker å fokusere mer på praktiske anvendelser av seismologi (e.g. jordskjelvrisiko) kreves et visst samfunns engasjement.

Utdanning / kompetansekrav - Seismolog

Utdanningen skjer gjennom et geofysikkstudium. Typisk gis dette ved universiteter og ved noen få høyskoler (basisfag). Geofysikkstudiet krever en god kunnskap inne matematikk, fysikk og geologi. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Seismolog


Jobbmuligheter - Seismolog

Dersom man satser på en forskerkarriere er ansettelse typisk innen universitet/høyskole/forskningssentra.

Man kan ta grunnutdannelsen og gå videre i industrien. Petroleumsindustrien har et betydelig behov for geofysikkompetanse.

KarriereStart.no - Temaside Seismolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Seismolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Seismolog

Lønnsnivå - Seismolog

Normalt, og oftest sammenliknbart med statlige nivåer.

Mer informasjon / linker

http://www.jordskjelv.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner