Hva gjør en IT-sjef

En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende og serviceorientert, og har evnen til å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser. Det er vanlig at man leder IT-avdelingen i virksomheten, inklusive personaladministrasjon og medarbeideres karriereutvikling.

Som IT-sjef sitter man gjerne i ledergruppen og forventes å bidra aktivt til virksomhetens forretningsutvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver
IT-sjefen er ansvarlig for forvaltning og drift av IT-systemene i en virksomhet – og har hovedansvar for nye prosjekter, vedlikehold og samt drift av eksisterende. IT-sjefen har en klar forståelse for IT-relaterte implikasjoner i forhold til forretningsstrategi, og er trygg på planleggings- og styringsteknikker. Vedkommende skal også kjenne til juridiske, sikkerhetsrelaterte og andre regulerende aspekter som angår informasjonssystemer.

Når informasjonssystemene er levert av eksterne leverandører bistår IT-sjefen under kontraktsforhandlingene for å avtale prosedyrer for problemløsning, samt følgene av eventuelle kontraktsbrudd. IT-sjefen følger opp de eksterne leverandørene og arbeider innenfor teamet som administrerer innkjøp av blant annet utstyr, programvare og konsulenttjenester.

Som IT-sjef kan man også få ansvar for planlegging av installasjon og oppgradering av programvareplattformer og tilhørende programvare/maskinvare i samarbeid med de ulike IT-lederne (databasekonsulenter, nettverksadministratorer, IT-prosjektledere osv).
Ved for eksempel dårlig ytelse eller systemsvikt er det gjerne IT-sjefens oppgave å finne og løse problemene, og på denne måten ivareta virksomhetens behov med tanke på kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet.

En annen vanlig oppgave kan være å evaluere mulige forbedringer av design, kapasitet, beredskap eller ordninger for gjenoppretting – og samtidig være klar over operative krav, spesielt i forhold til servicenivå, nettverkstilgjengelighet, responstid, sikkerhet og antall reparasjoner. Videre vil IT-sjefen vurdere kostnader til eksterne leverandører, og kostnader i forbindelse med nye utbygginger og tjenester, og komme med forslag til endring av nettdesign og eventuelle kostnadsreduksjoner og mulige fordeler som kan oppnås. På bakgrunn av dette innhenter og vurderer IT-sjefen forslag fra leverandører av utstyr, programvare og andre tjenester. 

Man bør også følge med på vesentlige fremskritt innen teknologi og arkitekturer for informasjonssystemer, webtjenester og lignende. I tillegg er det en fordel om man kjenner til ulike applikasjonsplattformer som er relevante i den aktuelle bransjen. Det er også viktig å kunne se innovasjonspotensialet i fremvoksende teknologier, arkitekturer og plattformer – og kunne vurdere disse opp mot virksomhetens systemer.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
En IT-sjef arbeider gjerne på egen hånd med moderat komplekse informasjonssystemer, eller sammen med konsulenter på større, mer komplekse prosjekter. Eksempler på sistnevnte kan være å definere systemarkitektur, finne og velge programvareplattformer, avdekke brukerbehov, planlegge og sikre testing av systemer, samt dokumentere alt arbeid på bakgrunn av påkrevde standarder, metoder eller verktøy. Man vil også spille en ledende rolle i forhold til å planlegge installasjon av informasjonssystemer (software, hardware, nettverk), i samspill med alle involverte for å sikre optimal forretningsmessig utnyttelse.

Personlige egenskaper - IT-sjef

Denne jobben krever initiativ, fleksibilitet, en rasjonell holdning, samt konseptuell og analytisk tenkning. Selv under stressende forhold må man være målrettet og strategisk, kombinert med et sterkt fokus på detaljer.
Andre grunnleggende egenskaper er evnen til å kommunisere og samhandle effektivt med kolleger, brukere og ledere. Dette innebærer en høy organisatorisk bevissthet, ledelse av informasjonshenting, så vel som evnen til å planlegge, organisere, ta avgjørelser, og gi veiledning og oppfølging.

Videre skal man kunne bygge og opprettholde et godt samarbeid med leverandører av blant annet konsulenttjenester, programvare og i noen tilfeller hardware, nettverk og operasjonelle teletjenester.
Til slutt er det viktig at IT-sjefen er i stand til å vurdere, sammenligne og velge ulike teknologier og produkter i forhold til virksomhetens behov.

Utdanning / kompetansekrav - IT-sjef

En kombinasjon av teknisk og økonomisk/administrativ utdanning, sammen med relevante kurs og annen realkompetanse. Det legges også stor vekt på evnen til å følge med på virksomhetens forretningsutvikling, og bidra til å utnytte effektive IT-løsninger.

Studievalg.no - Relaterte studier til IT-sjef


Jobbmuligheter - IT-sjef

Det vil fortsatt være behov for den tradisjonelle IT-vaktmesteren som primært driver som administrator av virksomhetens IT-løsninger. Fremtidens IT-sjef er imidlertid mye mer forretningsorientert og har evnen til, i samarbeid med øvrig ledelse, å utvikle virksomheten forretningsmessig.

KarriereStart.no - Temaside IT-sjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser IT-sjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere IT-sjef

Lønnsnivå - IT-sjef

Lønnen som IT-sjef vil variere etter hvilken bransje man jobber i, om det er privat eller offentlig, og hvilken virksomhet man jobber for. Men også på bakgrunn av hvilken utdanning, og hvilke kvalifikasjoner man har. Lønnsnivået er generelt høyt.

Mer informasjon / linker

http://www.dataforeningen.no/

EUCIPs beskrivelse av en IS-manager (IT-sjef/IT-direktør):

http://www.dataforeningen.no/is-manager.134064.no.html

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner