Hva gjør en Instituttleder

Som instituttleder, har du ansvar for instituttets samlede virksomhet, både faglig og adminstrativt.

Instituttlederen er bindeledd mellom instituttet og avdelingens ledelse, og har dekanen som sin nærmeste overordnede.

Som dekanen har instituttlederen ansvar for mange områder. Noen av disse er:

  • drive instituttet innenfor fastsatte økonomiske rammer
  • bidra til rekruttering til instituttet
  • ansvar for at instituttets strageti og faglige mål blir satt igang
  • personallederansvar
  • legge forhold til rette for studenter ved instituttet
  • være talsperson

 

Personlige egenskaper - Instituttleder

Gode kommunikasjonsevner, evner til å organisere effektivt og gode sosiale evner er viktig.

Det er også en fordel å være kunnskapsrik, effektiv og evne å se flere sider av en sak.

 

Utdanning / kompetansekrav - Instituttleder

Utdanningen avhenger av hvilket institutt du ønsker å bli instituttleder for, men det skal normalt stilles krav om professorkompetanse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Instituttleder:

 

Jobbmuligheter - Instituttleder

Som instituttleder, jobber du ved en utdanningsinstitusjon.

Den kommende yngrebølgen kan føre til utvidelse av utdanningsinstitusjoner, som igjen vil føre til jobbvekst.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Instituttleder:

 

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Generelt høy lønn.