Hva gjør en Instituttleder

Som instituttleder har du ansvar for instituttets samlede virksomhet, både faglig og adminstrativt. Instituttlederen er bindeledd mellom instituttet og avdelingens ledelse, og har dekanen som sin nærmeste overordnede.

Som dekanen har instituttlederen ansvar for mange områder. Noen av disse er:

  • drive instituttet innenfor fastsatte økonomiske rammer
  • bidra til rekruttering til instituttet
  • ansvar for at instituttets strageti og faglige mål blir satt igang
  • personallederansvar
  • legge forhold til rette for studenter ved instituttet
  • være talsperson
     

 

Personlige egenskaper - Instituttleder

Gode kommunikasjonsevner, evner til å organisere effektivt og gode sosiale evner er viktig. Det er også en fordel å være kunnskapsrik, effektiv og evne å se flere sider av en sak.

Utdanning / kompetansekrav - Instituttleder

Utdanningen avhenger av hvilket institutt du ønsker å bli instituttleder for, men det skal normalt stilles krav om professorkompetanse.

Studievalg.no - Relaterte studier til Instituttleder


Jobbmuligheter - Instituttleder

Som instituttleder jobber du ved en utdanningsinstitusjon. Den kommende yngrebølgen kan føre til utvidelse av utdanningsinstitusjoner, som igjen vil føre til jobbvekst.

KarriereStart.no - Temaside Instituttleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Instituttleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Instituttleder

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Generelt høy lønn. Månedslønn vil etter hvert bli rundt 60 000 kroner (SSB: 2011).

Takk til / Kilder

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk