Hva gjør en førsteamanuensis

Amanuensis og førsteamanuensis er høyere vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler i Norge. En stilling som amanuensis krever at man har hovedfag, embedseksamen eller lignende. For å bli førsteamanuensis må man ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Amanuensis er på samme nivå som universitetslektor. I dag blir man ikke ansatt med stillingstittelen amanuensis, men det finnes fremdeles noen med denne tittelen. I dag ansettes man som universitetslektorer på dette nivået.

De fleste professorer har bakgrunn som førsteamanuenser.

Vanlige arbeidsoppgaver
Som amanuensis, universitetslektor eller førsteamanuensis er man en vitenskapelig ansatt ved universitet, høyskole eller andre forskningsinstitusjoner. Arbeidet består i hovedsak av undervisning og forskning, men man kan også ha administrative oppgaver ved instituttet. Dette kan være planlegging av studieopplegg, og/eller gjennomføring av bestemte emner. Det er amunenser innenfor alle typer fagfelt, og man er vanligvis spesialisert innenfor et eller flere områder innen fagfeltet. Man jobber gjerne tett med professorer og andre fagpersoner.


Med doktorgrad kan man altså gå fra amanuensis eller universitetslektor til førsteamanuensis, som er den nest øverste vitenskapelige stillingen ved en høyere utdanningsinstitusjon, etter professor.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Bruken av tittelen amanuensis er ikke et internasjonalt fenomen, men går gjerne under navnet assisterende professor, eller assistant professor, i andre land. Førsteamanuensis omtales ofte som medprofessor eller professorpartner, eventuelt associate professor.

Personlige egenskaper - Førsteamanuensis

Til disse stillingene må man ha særdeles høy kompetanse innen sitt fagområde eller kompetanseområde, og er en ekspert innen sitt felt. Interesse for både fagfeltet, forskning og undervisning er helt nødvendig.

Du må også ha evne til å både ta til deg og viderformidle denne kunnskapen.

Utdanning / kompetansekrav - Førsteamanuensis

Krever høyere utdanning på mastergradsnivå eller doktorgrad.

Studievalg.no - Relaterte studier til Førsteamanuensis


Jobbmuligheter - Førsteamanuensis

Stillinger som universitetslektor og førsteamanuensis finnes ved alle universiteter og høyskoler.

KarriereStart.no - Temaside Førsteamanuensis

KarriereStart.no - Stillingsannonser Førsteamanuensis

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Førsteamanuensis

Lønnsnivå - Førsteamanuensis

Lønnsnivået kan variere avhengig av ansiennitet, utdanningsnivå, kompetanse og etterspørsel. En amanuensis lønnes fra 456 400 kroner til 569 800 kroner årlig. Førsteamanuensis fra 510 200 kroner til 569 800 kroner. (Kilde: Statens personalhåndbok 2010).

Mer informasjon / linker

Akademikerne http://www.akademikerne.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner