(StudentTorget.no):

De fleste studenter jobber ved siden av studiene og mange benytter feriene til å tjene litt ekstra penger. Har du allerede jobbet mye i år kan det være lurt å følge med på hvor mye mer du kan tjene før du går over inntektsgrensen og mister stipendet.

Lånekassens inntektsgrense for 2012 er på 145 400 kroner. Dette betyr at du risikerer å miste deler eller hele stipendet fra Lånekassen om du tjener mer enn dette.

 

Går utover stipendet

- Det er lagt opp til at studenter skal kunne tjene litt, men ikke ubegrenset ved siden av studiene og samtidig få fullt stipend fra Lånekassen. Studenter som får støtte hele kalenderåret kan i 2012 tjene 145 400 kroner uten at stipendet reduseres, forteller kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hanne Bjertnes.

 

 


JOBBET FOR MYE: Kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hanne Bjertnes, forteller at studenter kan tjene opptil 145 400 kroner i 2012.

Har du blitt ferdig med utdannelsen din i år og skal ut i full jobb, kan du imidlertid tjene mer uten at det går utover stipendet. 

- Studenter som mottar støtte i bare ett semester (i sju måneder eller mindre i løpet av kalenderåret), kan i 2012 tjene 363 501 kroner før stipendet reduseres. De som avslutter studiene sine i vår og går over i full jobb, kan altså tjene 363 501 kroner i år uten at stipendet reduseres, sier hun videre.

Det er ingen lov som sier at du ikke kan tjene mer enn Lånekassens grenser, konsekvensen er at for mye lån omgjort til stipend, kan bli gjort om til lån igjen.

- Det er opp til den enkelte om man ønsker å tjene over fribeløpet – det er fullt lovlig – men hvis man tjener mer enn dette, avkortes stipendet. Alle får like mye i støtte, forskjellen ligger i hvor mye som blir stipend og hvor mye som blir stående som lån, sier Bjertnes. 

Har du tjent penger over inntektsgrensen vil stipendet bli redusert med fem prosent per måned  av den inntekten som er over beløpsgrensen.

 

LES OGSÅ: Slik får du sommerjobb i siste liten

 

Ny regel om kapitalinntekt 

Lånekassens inntektsgrense blir hvert år fastsatt av politikerne og justeres årlig etter gjennomsnittlig forventet lønnsvekst. I 2013 vil for eksempel inntektsgrensen ligge på 151 216 kroner. Du vil da få mulighet til å tjene nesten 6000 kroner mer enn i år.

 MERK DEG DISSE TALLENE: 
  • Inntektsgrensen for deg som mottar fullt lån i 2012 er 145 400.
     
  • Inntektsgrensen for studenter som mottar støtte for kun ett semester er satt til 363 501 kroner.
     
  • Formuegrensen for stipend er på 287 643 kroner for våren 2012, for høsten 2012 er den på 330 789 kroner. 

Fra høsten blir det iverksatt nye regler om kapitalinntekt. Dette vil si at penger du tjener fra for eksempel renter av bankinnskudd, utleie av fast eiendom og aksjeutbytte vil bli regnet som inntekt.

I 2010 viste tall fra Lånekassen at over 35 000 studenter mistet hele eller deler av stipendet på grunn av for høy inntekt.

Inntektsgrensen på 145 400 kroner betyr at stipenddelen av studielånet blir avkortet dersom man har en inntekt som overstiger dette beløpet. Formuegrensen for stipend er for våren 2012 på 287 643 kroner, mens den er på 330 789 kroner for høsten 2012. 

Dette betyr at du får redusert stipend om du har en formue over dette og mister hele eller deler av stipendet dersom du arver penger i løpet av året som øker formuen din over dette.

 

LES OGSÅ: Husk at du har rettigheter i sommerjobben

 

- Et tveegget sverd

 

JOBBET FOR MYE: Marius Larsen kjøpte seg leilighet i 2007 og måtte jobbe ved siden av, det gjorde at han mistet stipendet.

En av de 35 000 studentene som gjentatte ganger har mistet stipendet på grunn av for mye jobbing er Marius Larsen. Larsen kjøpte leilighet i 2007 og har vært avhengig av høy inntekt for å betjene gjelden.

Jeg kjøpte leiligheten høsten 2007 og begynte samtidig å jobbe som journalist ved siden av studiene. Siden jeg begynte å jobbe sent i 2007, tjente jeg akkurat under grensen det året. I 2008 tjente jeg ganske nøyaktig det dobbelte av det grensen tillater.

- Pengene ble i store deler brukt på finansiering av leilighet, sier han og legger til:

- Gjennom 2008 var renta betydelig høyere enn dagens rentenivå og det var kostbart å ha mye lån. Samtidig hadde jeg studielån for å gå på BI fulltid. Det ble ikke levd noe utsvevende luksusliv, men uten deltidsjobb hadde jeg gått glipp av muligheten til å finansiere eget hjem selv.

Larsen sier at han forstår tanken bak inntektsgrensa om at for mye jobbing kan gå utover studiene og vil få flere studenter til å fullføre studiene senere. Han mener likevel at relevante deltidsjobber kan gi studenter god faglig kunnskap og derfor ikke bør føre til negative konsekvenser.

- For de aller fleste betyr en høyere inntekt en mulighet til enten å legge seg opp kapital til livet etter studiene, eller finansiere sitt første hjem. Med dagens økte krav til egenkapital blir det enda vanskeligere for mange å komme inn på boligmarkedet. Dette blir et tveegget sverd. Enten jobber du mindre, og har mindre studielån når du er ferdig, eller så jobber du, legger deg opp kapital til egen bolig og ender med mer studielån. Det er betenkelig at ærlig arbeid straffes med avkorting, sier han.