Hva gjør en systemutvikler

En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i  programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og bør ha generell kompetanse innen integrering av virksomhetens applikasjoner.

Stillingen som systemutvikler kommer inn under EUCIPs standard for en Enterprise solutions consultant. http://www.dataforeningen.no/enterprise-solutions-consultant.134060.no.html

Vanlige arbeidsoppgaver
Som systemutvikler kan man møte svært forskjellige arbeidsoppgaver i ulike bransjer og virksomheter. Typiske ansvarsområder kan være produktutvikling og rådgivning.

Systemutvikleren hjelper klient/kunde med å se potensialet for forbedring, og presentere et forslag til endring – med tanke på nye IT-funksjoner og -verktøy. Som systemutvikler skal man foreslå standarder for forretningmodeller, og matche disse mot virksomhetens eksisterende prosesser.

I store prosjekter fungerer vanligvis systemutvikleren som del av et team på klientens side. I mindre prosjekter kan man fungere som prosjektleder for et bestemt område, eller koordinere hele prosjektet.


Ofte arbeider man innenfor klientens virksomhet for å effektivisere forretningsprosess, funksjoner, prosedyrer og arbeidsvaner.

En annen oppgave kan være å lage en pilotmodell av et nytt system, og prøve ut modellen gjennom simuleringer slik at ledere og operative brukere av informasjonssystemet fullt ut kan forstå og hvordan systemet vil fungere.
Ved innføringer av nye systemer kan det være systemutviklerens oppgave å bistå klienten/kunden med opplæring, samt å måle det nye systemets fordeler gjennom tester og brukerundersøkelser.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Innenfor IT-bransjen er det gjerne ulike forståelser av hva stillingsbenevnelsene innebærer i ulike virksomheter – og dermed også hvilke ulike arbeidsoppgaver stillingen omfatter.

Personlige egenskaper - Systemutvikler

I denne jobben kreves god evne til samhandling, samt gode organisatoriske egenskaper og god kommersiell forståelse for raskt å kunne sette seg inn i kundens/klientens behov.

Analyseferdigheter, fantasi og proaktivitet kreves for å komme frem til gode løsninger.


I tillegg er det en fordel med sans for detaljer, en målrettet tilnærming, fleksibilitet, besluttsomhet, samt evne til planlegging, samarbeid og ledelse.

Utdanning / kompetansekrav - Systemutvikler

Studievalg.no - Relaterte studier til Systemutvikler

Jobbmuligheter Systemutvikler

Innen IT-bransjen er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring.

KarriereStart.no - Temaside Systemutvikler

KarriereStart.no - Stillingsannonser Systemutvikler

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Systemutvikler

Lønnsnivå - Systemutvikler

Lønn og arbeidsforhold varierer fra stilling til stilling og fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men det er generelt gode lønnsbetingelser i IT-bransjen.

Mer informasjon / linker

Se EUCIPs standarder for en Enterprise solutions consultant
 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner