Hva gjør en account manager

En account managerer innen salg, også kjent som kundeansvarlig, har et overordnet ansvar for enkelte kunder. 

Yrket kalles gjerne også key account manager eller area manager. Disse titlene kommer fra at du, som kundeansvarlig, har ansvar for en eller flere nøkkelkunder, konkrete geografiske områder eller lignende.

En account managerer en person i en bedrift som er ansvarlig for forvaltningen av salg og forholdet til bestemte kunder.

Ansvarsområdene til en account manager varierer avhengig av hvilken virksomhet vedkommende jobber i.

Målet er å opprettholde forholdet til kunden slik at den fortsatt ønsker å benytte seg av selskapets tjenester.

En account manager er også ansvarlig for å jobbe med kundene for å identifisere deres behov, og er kontaktleddet mellom kunden og bedriften.

Vanlige arbeidsoppgaver for en Account Manager er:

  • planlegge og styre salg i et konkret kundeforhold
  • være oppdatert på markedet, trender og hva kundene ønsker
  • opprettholde kundeforhold bedriften allerede har (kundepleie)
  • planlegge og gjennomføre kundemøter og kundeaktiviteter
  • levere i henhold til budsjett
  • analysere salgsstatistikk og beregne salgspotensial
  • utvikle kundestrategier og kunderelasjoner, både mot nye og eksisterende kunder
  • samarbeide med leverandører
  • veilede og gi råd til kunder

 

Som nevnt, er en account manager kontaktleddet mellom en bedrift og en kunde. Kundene kan være både privatkunder og bedriftskunder. Ansvarsområdene og type kunder varierer etter hvilken virksomhet du jobber i.

Som account manager, er du gjerne en del av et salgsteam. Dette teamet ledes av en salgssjef.


 

Personlige egenskaper - Account manager

Som account manager, omgås du mange mennesker, du skal skape gode relasjoner mellom klientene dine, og det å like mennesker kommer godt med i en slik jobb.

Det er også positivt om du er utadvent og gir mye av deg selv.

En account manager jobber ofte i team, så du må også like å samarbeide med andre mennesker i jobben.

Du bør også være analytisk og selvstendig, og gjerne være innovativ i din tankegang.

 

Utdanning / kompetansekrav - Account Manager

Det er ingen bestemt utdanning for å bli en account manager innen salg, du kan velge å studere forskjellige fag. Noen tar fagbrev innen salgsfag, eller studerer fag ved universitet eller høgskole i eneten Norge eller utlandet. Du kan blant annet studere marketsføring, økonomi og ledelse, økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon.

Det er også vanlig med utdanninger innen administrasjon, økonomi og ledelse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Account Manager:

 

Jobbmuligheter - Account Manager

Som account manager har du mange jobbmuligheter.

En account manager innen salg jobber gjerne i større bedrifter som driver med kjøp, salg og distribusjon. Eksempler på aktuelle bransjer for en kundeansvarlig er banker, matvareprodusenter, teknologibransjen og byggebransjen.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Account manager:


 

Lønnsnivå - Account Manager

En account manager har ofte en lønn kombinert av en fast grunnlønn og en resulatbasert bonus ut ifra oppnådde resultater individuelt, teambasert, avdelingsbasert eller totalt ut fra hvordan bedriften presterer.

Lønnsnivå er normalt høyt i denne typen stilling, men vil variere fra bransje, type firma, hvilke produkter man jobber med, geografisk, og ut i fra typen kompetanse som kreves i stillingen.

En account manager kan tjene fra en normal lønn og opp til flere millioner kroner per år, dog sjeldent ekstremt mye.