Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Intility er et ledende selskap innen IT-outsourcing til små og mellomstore bedrifter. Vi tar et totalt ansvar for våre kunders IT-hverdag – Din IT Avdeling.

 

Mitt Yrke

Navn: Jon Holth Egeberg

Alder: 28 år

Yrke: Key Account Manager / Kontraktsforvalter

Arbeider hos: Intility

 

Mitt hovedansvar er forhandlinger av avtaler mot våre kunder. I tillegg, har jeg et Key Account-ansvar for noen kunder.

Denne jobben handler mye om oppgaveløsning og rådgivning sammen med kunden. Med et til tider komplekst produkt og mange fagfelt internt, fungerer jeg ofte som en liaison mellom kunden og vår organisasjon.

Med et slikt prosessansvar, får jeg verdifull kunnskap, og trekkes inn i produkt og forretningsutvikling.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det er en del møteaktivitet, både internt og ute hos kunden. Et godt og produktivt møte ute hos kunder krever en del forberedelser, som igjen skaper oppfølging i etterkant.

Prosessene pågår som regel hos flere kunder samtidig, så det er viktig å holde hodet klart og kunne styre tid og prosesser med mange baller i lufta på en gang.

For å kunne representere bedriften ute hos kunden, er det viktig å holde seg oppdatert på alle fronter. Derfor går en del av hverdagen til intern møteaktivitet.


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

En sans for detaljer og et godt overblikk, samt å trives med å ha eierskap til kunder og prosesser.

Man må også kunne jobbe godt sammen med andre og forskjellige mennesker, både i egen bedrift og ute sammen med kunde.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

IT-bransjen er en bransje som har god bruk for dyktige og «fremoverlente» mennesker.

Noen år med erfaring og faglig ballast er høyt etterspurt.

Hvis man i tillegg jobber i en relativt liten bedrift, er veien videre i stor grad et resultat av de valgene og ambisjonene den enkelte har. Mulighetene er mange hvor det er kort mellom ledelsen og de ulike avdelingene.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Med BI-bakgrunn i en bedrift som leverer IT-tjenester, var det viktig å få bredde- og dybdeinnsikt i selve produktet.

Dette fikk jeg gjennom et to års trainee-program. Jeg fikk bryne meg i mange forskjellige avdelinger, hvor det var «learning-by-doing».

Dette gav meg en bratt læringskurve og artig arbeidshverdag. 

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Master of Science in Marketing fra Handelshøyskolen BI, hvor jeg har Minor i Management og Major i Marketing.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tror det var viktig at jeg hadde riktig profil for stillingen, at kjemien stemte i intervjurundene og at jeg hadde en god case-løsning.

Hos Intility, var god match med arbeidsgiver angående interesser, ønsker og karriereaspirasjoner vesentlig, da de som en liten bedrift alltid er ute etter folk å satse på i et langtidsperspektiv.

I etterkant, har jeg fått vite at integritet, relasjonsskapende evner, og det at jeg trives godt med utfordringer også var viktig. Et godt og gjennomarbeidet case tok meg foran i gruppen av søkere.

For meg, var det noe overraskende at fokuset var så sterkt på «kjemien», men dette er viktig når man jobber tett og skal samarbeide med mange ulike mennesker, både internt og eksternt. Dette er også noe jeg har lært å verdsette, når jeg senere har vært involvert i ansettelsesprosesser.

 

Hva er dine anbefalinger/råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Personlig ønsket jeg å jobbe i et «mindre» selskap i vekst. Dette gjør at man kan ta litt mer plass, få være med på mange interessante prosesser, og få ansvar som ikke gis i større selskap.

Har man litt «guts» og tør å satse litt, er mulighetene mange i de litt mindre selskapene.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Høyere utdannelse av økonomisk/administrativ art viser god forståelse for økonomien og det merkantile i det vi driver med.

En lengre utdannelse gir også en signaleffekt om en «fremoverlent» kandidat med ambisjoner og god arbeidskapasitet. 

Likevel, mener jeg god match og kjemi med arbeidsgiver er veldig utslagsgivende.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det er en dynamisk bransje i konstant utvikling. Det gjør arbeidshverdagen variert og spennende.

Ledelsen vet at kunnskapen blant de ansatte er vår viktigste konkurransefordel og har en klar tanke rundt samhold. Vi har derfor noen turer og sosiale arrangementer i løpet av året.